index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гладун О. Д. - Готовність дітей із затримкою психічного розвитку до навчання в школі

01.03.2019

Відомості про автора: Гладун Ольга Дмитрівна – вчитель-дефектолог (тифлопедагог, олігофренопедагог) закладу дошкільної освіти № 106 м. Львова. Напрямок практичної педагогічної роботи: корекція розвитку дітей з порушеннями зору і дітей із затримкою психічного розвитку.

У статті розглянуто питання діагностики готовності дітей із затримкою психічного розвитку до навчання в початкових класах загальноосвітніх шкіл. Згідно Концепції «Нової української школи», діти із затримкою психічного розвитку  навчаються в загальноосвітніх школах. Психолого-педагогічне обстеження готовності до школи дітей із затримкою психічного розвитку свідчить про подальше функціональне визрівання і продовження формування вищих психічних процесів та емоційно-вольової сфери в період навчання в школі. Так як діти із затримкою психічного розвитку і їх однолітки з рівнем інтелекту на нижній межі норми можуть потрапити до групи учнів з труднощами в навчанні, то особливого значення набуває адаптація і модифікація програм і методик навчанння з врахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей. Стаття містить практичні поради щодо оптимізації навчально-виховного процесу дітей із затримкою психічного розвитку в початковій загальноосвітній школі.

Ключові слова: діти із затримкою психічного розвитку, готовність до навчання в школі, особливості психофізичного розвитку, діти з труднощами в навчальній діяльності, адаптація і модифікація програм і методик навчання, диференціація та індивідуалізація навчального процесу.