index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Демиденко С.А., Шепелева А.А., Марченя У.М. - Инструментальное и вокальное музицирование как средство формирования чувства ритма у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

02.03.2019

Сведения об авторах: Демиденко С.А., доцент, кандидат педагогических наук,  доцент кафедры логопедии Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, Минск, Республика Беларусь. Область научных интересов: проблема коррекции речевых нарушений у детей с особенностями психофизического развития средствами арт-терапии; проблема диагностики, профилактики и коррекции дискалькулии у детей.  Шепелева Анна, магистрант, Белорусский государственного педагогического университета им. М. Танка, Минск, Республика Беларусь. Область научных интересов: проблема коррекции речевых нарушений у детей с особенностями психофизического развития средствами арт-терапии. Марченя Ульяна, магистрант, Белорусский государственного педагогического университета им. М. Танка, Минск, Республика Беларусь. Область научных интересов: проблема коррекции речевых нарушений у детей с особенностями психофизического развития средствами арт-терапии.     

Сведения о наличии других статей на данную тематику: Марченя У. М.Инструментальное музицирование как средство преодоления общего недоразвития речи у детей среднего дошкольного возраста [Электронный ресурс] / У. М. Марченя // Специальная педагогика: профессиональный дебют: материалы II Международной студенческой научно-практической конференции, г. Минск, 20 апр., 2018 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, БГПУ. — 2018. — науч. электр. изд. лок. распр.

У статті розглядаються такі поняття, як загальний недорозвиток мовлення, ритм, інструментальне і вокальне музикування, дається обгрунтування взаємозв'язку мовлення і музики, мовленнєвого ритму і музичного ритму. Робота опирається на дослідження наступних відомих науковців: Е. Жак-Далькроз, К. Орф, Р. Л. Бабушкіна. Також описано проведене дослідження стану почуття ритму у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Представлена адаптована методика діагностики музичних здібностей дітей дошкільного віку, розроблена О.П. Радинова, відібрана для проведення дослідження щодо заявленої теми з описом процедури дослідження і видами допомоги. Результати дослідження почуття ритму представлені у вигляді якісного і кількісного аналізу отриманих даних. В даній статті наведені приклади вправ з комплексу по формуванню почуття ритму у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення з використанням прийомів інструментального та вокального музикування. Вправи включають дидактичну задачу, мету, рекомендований матеріал, методику проведення, а також інструкцію проведення. До кожного блоку вправ запропоновано методичні рекомендації. Даний комплекс вправ по формуванню почуття ритму у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення з використанням інструментального та вокального музикування був апробований і впроваджений в практику роботи фахівців державної установи освіти "Спеціальний ясла-садок № 304 м. Мінська для дітей з тяжким порушенням мовлення" .

Ключові слова: почуття ритму, інструментальне і вокальне музикування, діти із загальним недорозвитком мовлення, ритм.