index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Івахненко А.А., Пущина І.В. - Оцінювання особливостей розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років

02.03.2019

Сведения об авторах: Івахненко Анна Аркадіївна кандидат педагогічних наук, доцент. Пущіна Ірина Вікторовна кандидат педагогічних наук, доцент.

У статті поданні результати дослідження показників розвитку психомоторики глухих дітей 7-10 років і з’ясовані характерні особливості їх прояву порівняно з їх однолітками зі збереженим слухом. Встановлено, що у глухих дітей 7-10 років розвиток психомоторної функції відбувається більш повільно порівняно з їхніми однолітками зі збереженим слухом. Так, у дослідженні виявлено відставання показників психомоторної функції глухих дітей 7-10 років (здібності до регуляції просторово-часових і динамічних параметрів рухів, орієнтування у просторі, координованості рухів, здібності до збереження статичної і динамічної рівноваги, рухової пам’яті, відчуття ритму, здібності до довільного розслаблення м’язів, координованості мікрорухів руки і пальців, здібності до одночасності виконання рухів, балістичної координації рухів) в середньому від 14,6% до 60,6%.

Ключові слова: діти, глухота, психомоторика, розвиток, рівновага, координованість, рухова пам’ять.