index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мартинчук О.В. - Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїля)

04.03.2019

Відомості про автора: Мартинчук Олена Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових і професійних інтересів: інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами, підготовка майбутніх фахівців спеціальної освіти до роботи в інклюзивному середовищі, розроблення компетентностей спеціального педагога інклюзивного закладу освіти; розроблення електронних навчальних курсів з інклюзивної освіти для студентів вищих навчальних закладів.

Відомості про наявність друкованих статей. Мартинчук О. В. Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка / О. В. Мартинчук // Актуальні питання корекційної освіти: збірник наукових праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. – Вип. 7 у 2 т. – Том 1.– С. 116-125. – (Серія «Педагогічні науки»). Мартинчук О. В. Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи // Особлива дитина: навчання і виховання: науковий, навчальний, інформаційний журнал. – К.: Педагогічна преса, 2018. – № 1. – С. 14-28. Мартинчук О. В. Дослідження мотиваційних орієнтацій майбутніх спеціальних педагогів як детермінант успішної діяльності в інклюзивному середовищі / О. В. Мартинчук // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2018. – Вип. 11.– С. 215-232.

У статті розглядаються особливості професійної діяльності та функціональні обов’язки спеціальних педагогів, які здійснюють професійну діяльність в інклюзивних закладах освіти Великобританії, Фінляндії та Ізраїля – країн, які мають високий рівень розвитку освітніх систем та значні досягнення у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Описано функціональні обов’язки координатора освітніх потреб (інклюзивного навчання). На підставі аналізу досвіду організації та впровадження інклюзивної освіти у цих країнах з’ясовано, що однією з ключових фігур забезпечення якості освіти дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому просторі є special educational needs (SEN) teacher – педагог, який має фахову освіту у сфері навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами і здійснює свою фахову діяльність в закладах загальної освіти; виокремлено поступ державних інституцій на шляху впровадження якісної освіти, де одним з основних аспектів визначено запровадження підготовки спеціальних педагогів для професійної діяльності в інклюзивних закладах освіти та координаторів інклюзивного навчання для забезпечення менеджменту та експертної підтримки інклюзивного освітнього процесу. Проведений нами аналіз зарубіжного досвіду щодо професійної діяльності спеціальних педагогів у закладах освіти уможливив його використання у процесі розроблення компетентнісної моделі спеціального педагога для інклюзивних закладів України.

Ключові слова: спеціальний педагог інклюзивного закладу освіти, координатор освітніх потреб, інклюзивне навчання, країни з високим рівнем розвитку освітніх систем.

Статистика кількість переглядів1428 кількість завантажень551