index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Саранча І.Г., Мельник Л.В., Ілініч С.Ю. - Психологічний аспект захисту студентської молоді з особливими освітніми потребами в Україні

05.03.2019

Відомості автора: Саранча Ірина Григорівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, голова правління Вінницької міської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток». У колі наукових інтересів: проблеми соціальної реабілітації дітей та молоді з психофізичними порушеннями розвитку, психологія дітей та молоді з психофізичними порушеннями розвитку, розвиток інклюзивної освіти, м. Вінниця, Україна.

Мельник Людмила Вікторівна, старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов у Вінницькому державному педагогічному університеті.

Ілініч Світлана Юріївна, кандидат філологічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи Вінницького інституту Університету «Україна».

У статті проаналізовано психологічний аспект захисту студентської молоді з особливими освітніми потребами в Україні, виокремлено основні базові нормативно-правові акти соціального забезпечення людей з інвалідністю в Україні, досліджено основні протиріччя між психологічними впливами середовища й внутрішніми особистісними проблемами студентів з інвалідністю.

За результатами аналізу теоретичної бази, практики впровадження інклюзивного простору й типовими психологічними проблемами осіб з інвалідністю було визначено низку типових дидактичних, суспільних, освітніх та соціально-економічних деструктивних факторів.

На основі експериментального дослідження визначено невідповідності між особистими психологічними проблемами студентів, що мають особливі освітні потреби, та правовими, соціальними й освітніми інструментами вирішення вищевказаних проблем.

Визначено, що інвалідність – це не тільки об’єктивні причини обмеження людини в можливостях, зумовлені різними психофізіологічними факторами, а й комплекс особистісних симптомокомплексів, які навіть при забезпеченні доступності середовища й інклюзивних умов навчання постають основним деструктивним фактором другого рівня соціалізації.

Ключові слова: особи з інвалідністю, студенти з особливими освітніми потребами, інклюзія, психологічні фактори, соціальне забезпечення, соціальний захист.

Статистика кількість переглядів723 кількість завантажень297