index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Андреева О.Ю. - Реализация дифференцированного подхода при формировании связной монологической речи детей с нарушением слуха старшего дошкольного возраста

01.03.2019

Сведения об авторе: Андреева Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры коррекционно–развивающих технологий Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Беларусь.

У статті представлені результати теоретичного та емпіричного вивчення питань формування зв'язного монологічного мовлення дітей з порушенням слуху старшого дошкільного віку. Розглянуто можливість реалізації диференційованого підходу при навчанні і вихованні дітей з порушенням слуху дошкільного віку шляхом модифікації і адаптації матеріалів, які використовуються в корекційній роботі. Описано методичний комплекс з формування зв'язного монологічного мовлення дітей з порушенням слуху дошкільного віку, розроблений на підставі експериментальних даних.

Ключові слова: діти з порушенням слуху, зв'язне монологічне мовлення, диференційований підхід, адаптація матеріалу, модифікація матеріалу.