index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Никоненко Н.В. - Особливості організації спеціальної освіти у Cполучених Штатах Америки

04.03.2019

Відомості про автора: Никоненко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації спеціальної освіти та  системи підготовки вчителів спеціальної й інклюзивної освіти за кордоном, статеве виховання учнів із порушеннями інтелектуального розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей:

Никоненко Н.В. Сучасні форми самостійної роботи у підготовці педагогів корекційної освіти // Імідж сучасного педагога // 2014. - № 4. – С. 17-20. Nykonenko N. Review of the Latest Achievements in Education of Special School Teachers in the EU Countries // Вісник Дніпропетровського університету. – 2014. – Вип. 20. – № 9/1. – С. 107-113.  Nykonenko N. Developing of the Teaching Framework of Special School Educators // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. – 2015. – Nr 1. – ?ód? : Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci. – Р. 141-144. Nykonenko N. Рівневий підхід у сучасній підготовці вчителя спеціальної школи //Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. – 2015.  – Nr 3. – ?ód?: Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci. – Р. 135-139. Никоненко Н.В. Методологічна робота з батьками як необхідна передумова ефективності ґендерного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка. - № 1(15). - 2018. - С. 91-96. Никоненко Н.В. Спільне та відмінне у роботі та підготовці вчителів спеціальної та загальної освіти США // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка. - № 2(16). - 2018. - Готується до друку.

У статті висвітлено основні особливості організації спеціальної освіти у США. До них віднесено постійно оновлюване законодавство щодо освіти осіб із особливими освітніми потребами, запровадження рівнів поширеності вад здоров’я, режимів розміщення учнів з особливими освітніми потребами у закладах освіти, програм індивідуального навчання. Встановлено, що відповідно до типу порушень визначається режим розміщення учнів спеціальної освіти у різних категоріях закладів. Значну увагу приділено вивченню програм індивідуального навчання дітей із особливими освітніми потребами у США, які обговорюються і ухвалюються групою із фахівців та батьків на чолі з вчителем спеціальної освіти.  Досліджено базові принципи та наведено перелік типів порушень, які є визначальними в американській системі освіти для встановлення необхідності віднесення учнів до категорії  спеціальної освіти. Шляхом аналізу режимів розміщення учнів спеціальної освіти доведено, що американські учні проводять різну кількість часу в умовах інклюзивного освітнього середовища. Підкреслено, що тривала історія становлення спеціальної освіти у США стала позитивним прикладом для наслідування лише завдяки ухваленню та постійному оновленню прогресивних законодавчих актів.

Ключові слова: спеціальна освіта, спеціальна освіта у США, учні з особливими освітніми потребами, індивідуалізована навчальна програма, високий рівень поширеності порушення, низький рівень поширеності порушення, режими розміщення учнів спеціальної освіти у навчальних закладах США.

Статистика кількість переглядів909 кількість завантажень498