index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ласточкіна О.В. - Використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності логопеда

03.03.2019

Відомості про автора: Олена Володимирівна Ласточкіна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: питання корекції тяжких порушень мовлення осіб різного віку за допомогою сучасних комп’ютерних технологій.

У статті представлене аналітичне дослідження щодо окремих різновидів та характеристичних особливостей сучасних комп’ютерних технологій для професійної діяльності логопеда. Автором подано короткий опис програм та програмно-технічних засобів, відповідно до основних напрямів лого-корекційної роботи: програми, що слугують для діагностики, корекції мовлення, для створення методичних наробок та зберігання й аналізу експериментальних даних, програми-розпізнавачі параметрів звуку та мовлення, що працюють на принципі візуалізації мовлення, локальні програми для персональних комп’ютерів або смартфонів, програми для мережі Інтернет. Запропоновано опис окремих програмно-технічних засобів та програмних додатків для комп’ютерів або смартфонів, що створені протягом декількох останніх років та мають надпотужні можливості для людей із порушеннями мовлення. Розглянуті програмно-технічні засоби дозволяють проектувати нові педагогічні технології, що сприяють активізації та ефективному функціонуванню компенсаторних механізмів особи-логопата з метою корекції порушень мовлення різної етіології.

Ключові слова: сучасні комп’ютерні технології, інтерактивні методи, програмно-технічні комплекси, корекція порушень мовлення.

Статистика кількість переглядів1870 кількість завантажень1281