index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Аль-Мраят О.Б. - Формування графо-моторних навичок у дітей з аутизмом: теоретичні засади і шляхи реалізації

01.07.2019

Відомості про автора: Аль- Мраят Олена, аспірант ІV курсу факультету «Корекційна педагогіка та психологія» кафедри «Спеціальна психологія» Національного Педагогічного Університету ім.М.П.Драгоманова, м.Київ, Україна. У колі наукових інтересів: процеси формування графо- моторних навичок в учнів з аутичними розладами, інтенсифікація проц есу навчання дітей з аутизмом, вивчення і створення нейропсихологічнихі моделей навчання осіб з аутичними розладами.

Відомості про наявність друкованих статей: Аль-Мраят О.Б. Проблема раннього запобігання труднощам в оволодінні графічними навичками дітьми з РАС. Науковий часопис НПУ ім.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 31. С.5-9. ; Аль-Мраят О.Б. Графічні навички як вагома умова успішного оволодіння письмом дітьми з РАС.Корекцфйна та інклюзивна освіта очима молодих науковців. Випуск 5. Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка. Навчально- науковий інститут педагогіки і психології. Суми. Видавництво СумДПУім.А.С.Макаренка, 2017. С.135-145.; Аль-Мраят О.Б. Корекційно-превентивна допомога дітям з аутизмом: види, проблеми, перспективи. Науково- методичний журнал Логопедія. Випуск 12, 2017.С.3-8.

У статті, базуючись на отриманих нами результатах провідних причин труднощів засвоєння графо- моторних навичок в учнів з аутизмом, представлено теоретичні засади напрямів інтенсифікації процесу їхнього корекційного формування. Розкриті шляхи подолання різних варіантів енергетичного дефіциту мозкової організації та характерних для більшості дітей, які брали участь в експерименті, значних труднощів у формуванні здатності усвідомлено програмувати графо- моторні дії , вибирати способи й умови їхньої реалізації, контролювати їх реалізацією, оперативно реагувати для визначення помилок і своєчасної їхньої корекції.

Ключові слова: формування графо-моторних навичок в учнів з аутичними розладами, інтенсифікація процесу формування графо- моторних навичок, енергетичний дефіцит мозкової організації аутистів, причини труднощів засвоєння графо- моторних навичок молодших школярів з аутизмом.