index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Дашковська А.В. - Компетентісний підхід до вивчення стану використання народної іграшки молодшими учнями зі зниженим зором

11.07.2019

Відомості про автора: Дашковська Аліса, аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: питання розвитку дітей з порушеннями зору. 

Відомості про наявність друкованих матеріалів: Федоренко, С.В., Дашковська, А.В. (2016). Народна іграшка як засіб корекційновиховної роботи з дітьми, які мають порушення зору. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. праць. К. Вип. 32. Ч. 2. 186-190.

У статті представлено обґрунтування методики дослідження стану використання народної іграшки учнями початкових класів шкіл для дітей зі зниженим зором з точки зору компетентнісного підходу, визначеного Державним стандартом початкової освіти. Встановлені предметні компетентності учнів початкової школи, які мають бути сформовані при вивчені теми «Українська народна іграшка», а саме: культурна, проектно-технологічна та самоосвітня. Зазначено, що ці предметні компетентності стали основними в процесі вивчення стану сформованості в учнів початкових класів зі зниженим зором вміння використовувати народну іграшку та умов навчально-виховної роботи у спеціальних закладах освіти при ознайомленні цієї категорії дітей з народною іграшкою. Визначені критерії сформованості кожної досліджуваної компетентності та їх показники.

Ключові слова: компетентність, методика, знижений зір, молодші учні, народна іграшка.