index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Докучина Т.О. - Профорієнтаційна робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

11.07.2019

Відомості про автора: Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доценткафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних та інклюзивних закладах освіти, підготовка педагогів до роботи в умовах інклюзії.

У статті розглядається проблема профорієнтаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Обґрунтовано, що здійснення профорієнтаційної роботи є важливим завдання сучасного закладу освіти. Впровадження інклюзивного навчання передбачає удосконалення системи профорієнтаційної роботи, зокрема оновлення організаційно-методичного підходу щодо її здійснення з учнями з особливими освітніми потребами. Визначено, що профорієнтаційна робота має декілька компонентів (професійна діагностика, професійне інформування, професійне консультування, професійний вибір та професійна адаптація), реалізація яких в умовах інклюзивного навчання має специфіку, що обумовлено наявністю особливих освітніх потреб учнів. На основі аналізу літературних джерел визначено умови успішного здійснення профорієнтаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. Встановлено, що основними напрямами реалізації завдань профорієнтаційної роботи в умовах інклюзивного навчання є: робота з учнями з особливими освітніми потребами з урахуванням категорії порушень психофізичного розвитку та потреб ринку праці; співпраця з професійно-технічними та вищими закладами освіти, службами зайнятості, роботодавцями; залучення батьків до співпраці.

Ключові слова: профорієнтаційна робота, учні з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання, заклад загальної середньої освіти. 

Статистика кількість переглядів1901 кількість завантажень762