index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Федоренко С.В., Гребенюк Т.М., Синьова Є.П., Федоренко І.В. - Вивчення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 6-7 класів зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання

13.07.2019

Відомості про авторів: Федоренко Світлана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: розвиток методики навчання мови дітей з порушеннями зору.

Гребенюк Тетяна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: особливості засвоєння та формування знань з української мови в молодших школярів з порушеннями зору.

Синьова Євгенія, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: питання розвитку дітей з порушеннями зору.

Федоренко Ігор, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: методи навчання учнів з порушеннями зору. 

Відомості про наявність друкованих матеріалів: Федоренко, С.В. (2011). Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору: навч. посібник для студентів вищих пед. навч. закладів. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова.

 У статті представлено аналіз результатів дослідження, спрямованого на вивчення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 6-7 класів зі зниженим та з нормальним зором, які навчаються в умовах інклюзивного навчання. Констатовано, що якість знань учнів зі зниженим зором із граматики та правопису, у порівнянні з їх зрячими ровесниками, значно нижча. Визначені типи помилок, яких припускаються учні зі зниженим зором при письмі. Установлено, що в освітньому процесі учнів зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання не враховуються індивідуальні особливості їх пізнавальної діяльності Для усвідомленого сприймання граматичного матеріалу на уроках української мови учнями зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання запропоновано до використання педагогами методичні прийоми.

Ключові слова: діти зі зниженим зором, уроки української мови, інклюзивне навчання, граматика, правопис, диктант, помилка.

Статистика кількість переглядів877 кількість завантажень489
Ще статті цього автора