index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гіренко Н.А., Часовська А.С. - Формування професійної компетентності студентів факультету спеціальної освіти для роботи в умовах інклюзивного навчання

02.07.2019

Відомості про автора: Гіренко Ніна Андріівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Донбаського державного педагогічного університету, м. Слов′янськ, Україна. У колі наукових інтересів: сенсомоторний розвиток учнів спеціальної школи на уроках трудового навчання, формування практичної діяльності у учнів спеціальної школи на уроках соціально-побутового орієнтування.

Часовська Анастасія Спартаківна, студентка 2 курсу факультету спеціальна освіта, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Гиренко Н.А. Исследование уровня сформированности сенсомоторнй сферы учащихся первого класса специальной школы на уроках труда. Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи. Материалы У Международной научно-практической конференции ТОМ 2. 26 февраль 2014 г. г. Краснодар. С.84-89. 2. Гіренко Н.А. Сенсомоторний розвиток учнів з інтелектуальними вадами в умовах трудового навчання. Научные труды S World. – Выпуск 4(41). Том 7. – Иваново : Научный мир, 2015 – С. 28-34. РИНЦ. 3. Гіренко Н.А. Особливості формування практичної діяльності у учнів спеціальної школи на уроках праці. Katowice School of Technology Press Editorial Board, Monograph 6, 2016. С. 79-87. ПОЛЬША. 4. Гіренко Н.А. Педагогічні умови формування сенсомоторної сфери учнів з вадами ровитку на уроках праці. Гуманізація навч.-виховного процесу: Зб. Наукових праць: Вип.№1 (81) 2017 / за ред.. ВІ.Сипченка – Харків: ТОВ «Вид-во НТМТ», 2017. – С. 103-111.

Завдання інклюзивної освіти - створення відповідного освітнього середовища, яке б відповідало можливостям кожної дитини, незалежно від її психофізичного розвитку і вимагає підвищення компетентності педагогічних працівників. Тому питання підготовки фахівців-дефектологів, які б забезпечували процес навчання школярів з інтелектуальними порушеннями в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл є конче важливим. В ході нашого дослідження, ми уявили, що корекційні заходи, спрямовані на удосконалення сенсорної сфери учнів з особливими освітніми потребами на уроках праці підвищують ефективність трудової діяльності і готують дітей до самостійного життя. Дослідження дозволило прийти висновку про те, що учні з інтелектуальними порушеннями на уроках праці засвоюють сенсорні ознаки предметів. Тому удосконалення методичної майстерності педагогів на шляху формування у школярів сенсорної сфери, забезпечує ефективне засвоєння ними програмового матеріалу з трудового навчання.

Ключові слова: зоровий аналізатор, інклюзивне навчання, сенсорна сфера, сенсорний розвиток, трудове навчання.

Статистика кількість переглядів797 кількість завантажень516