index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Глущенко І.І. - Засвоєння переносного значення слів та багатозначності у дітей із затримкою психічного розвитку

11.07.2019

Відомості про автора: Глущенко Ірина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, Херсон, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики та корекції лексичної сторони мовлення у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку (ЗПР) в умовах інклюзивного навчання. 

Відомості про наявність друкованих статей: 1.Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko- praktika konferencia Inovacne vyskum v oblasti sociologie, psychologie a politologie /10 – 11 marca 2017/ Глущенко І.І. Напрямки дослідження механізмів засвоєння та використання лексичних одиниць мовлення дітьми із затримкою психічного розвитку С.69-73; 2.Глущенко І.І. Методика формування лексико-семантичних явищ у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (ЗПР) / І. І. Глущенко. // Кам’янець-Подільський: ПП Медобори – 2006. – 2016. – С. 71–81.; 3.Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie – Nr 1(5). – Lodz : Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Informatyki i Umiejetnosci Glushchenko I.І. Methods for forming lexical generalizations of varying difficulty in primary school-aged children with mental retardation P.81-86

У статті розглядається проблема формування розуміння змісту переносного значення слова та багатозначності учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Враховуючи результати багатьох сучасних і закордоних досліджень, які засвідчують, що більшість учнів молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку неспроможні знайти істотну ознаку предмета чи явища та перенести її на інші предмети. Нами було встановлено, що складність оволодіння багатозначністю та розумінням переносного значення слова зумовлена не тільки недостатнім рівнем семантичного аналізу, лексичної системності, мислительних операцій, але й обмеженим життєвим досвідом дітей цього віку. Таким чином, виникла необхідність у поєднанні роботи з розвитку вище зазначених розумових операцій і збагаченню життєвого та мовленнєвого досвіду дитини, що позначилось і на послідовності проведення корекціного навчання. Виходячи з цих положень, нами була запропонована комплексна система логопедичної роботи, спрямована на формування розуміння змісту переносного значення слова та багатозначності учнями молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.

Ключові слова: молодший шкільний вік, затримка психічного розвитку (ЗПР), переносне значення слова, багатозначність, логопедична робота, лексична семантика.