index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Коломоєць Т.Г. - Взаємодія фахівців і батьків дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

11.07.2019

Відомості про автора: Коломоєць Таміла, кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету, Кривий Ріг, Україна. У колі наукових інтересів: корекційна педагогіка, соціалізація дітей з особливими потребами. 

 У статті досліджено сутність та особливості категорій «психологопедагогічний супровід» та «психолого-педагогічна підтримка», визначено спільні та відмінні риси між ними. Визначено завдання психолого-педагогічної підтримки. Доведено, що в умовах інклюзивної освіти психолого-педагогічний супровід і психолого-педагогічна підтримка надаються сім’ї фахівцями на основі міждисциплінарної взаємодії з нею. При цьому психолого-педагогічну підтримку запропоновано розглядати як здійснення суб’єктно-суб’єктної спільної діяльності  на основі партнерських взаємин. Здійснено критичний аналіз наукових праць на процес взаємодії педагогів з батьками. Визначено, що організація психолого-педагогічної взаємодії з батьками означає упорядкування певним чином усіх складових, приведення їх до одного цілого, що забезпечить досягнення наміченої мети. Розроблено модель психолого-педагогічної взаємодії педагогів і батьків дітей з особливими потребами. Визначено внутрішні та зовнішні результати такої взаємодії. Наведено результати практичного впровадження розробленої моделі в умовах Комунального багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру №1 Дніпропетровської обласної ради.

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічна підтримка, соціалізація дітей з особливими потребами.