index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Маруда О.Г. - Питання надання правової допомоги людям з інтелектуальними порушеннями в міжнародних документах

12.07.2019

Відомості про автора: Маруда Ольга, аспірант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема надання корекційно-педагогічної допомоги дорослим із інтелектуальними порушеннями в Україні та європейських країнах, правове забезпечення такої допомоги, психолого-педагогічна та корекційно-реабілітаційна спрямованість систем надання послуг. 

Зазначено, що ці документи є основою теоретичного підґрунтя у наданні корекційно-педагогічної допомоги таким людям. Відзначено, що забезпечення прав осіб з інтелектуальними порушеннями, зокрема на послуги на рівні громади, самостійне життя з відповідною підтримкою та включення до місцевої спільноти, є необхідною умовою функціонування будь-якого розвинутого демократичного суспільства. Наголошено на значущості того, що послуги і підтримка повинні відповідати кращим інтересам людини та не становити перешкоди у дотриманні інших прав. Наведено основні вимоги, відповідно до яких визначається правомірність отримання доступу до корекційнопедагогічної допомоги, яка повинна відповідати вимогам сучасних європейських підходів та міжнародному законодавству, яке орієнтовано на деінституціоналізацію, нормалізацію та соціальну інтеграцію, а не на ізоляцію та сегрегацію таких осіб.

Ключові слова: інтелектуальні порушення, люди з інвалідністю, правова допомога, корекційно-педагогічна допомога, міжнародні документи.