index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Миронова С.П. - Розвиток свідомого ставлення до навчання у дітей з інтелектуальними порушеннями розвитку в контексті реалізації концепції нової української школи

13.07.2019

Відомості про автора: Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: формування професійної компетентності педагогів щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних закладах. 

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: 1. Миронова С.П. Педагогические технологии в обучении детей с нарушениями познавательной деятельности // Культурогенезные функции дошкольного и специального образования: развитие инновационных моделей : сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. унт, 2017. – С. 123 – 125.; 2. Миронова С.П. Індивідуальний підхід до учнів в умовах інклюзивної освіти // Заступник директора школи. – 2016. - № 10. – С. 27 - 34.; 3. Миронова С.П. Подолання упередженості щодо осіб з психофізичними порушеннями як шлях до суспільної та освітньої інтеграції // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових праць / за ред. В.М.Синьова, О.В.Гаврилова. – Вип. VІІ. В 2-х т., том 1. - Кам’янець-Подільський: ПП Медобори – 2006, 2016. – С. 280 – 289.

Актуальним завданням Нової української школи є формування в учнів уміння вчитися впродовж життя. Формування цієї компетентності ґрунтується на свідомому ставленні учня до засвоєння знань, оволодіння вміннями, оцінювання власних результатів і побудови перспектив. Розв’язання цього завдання стосується й учнів з інтелектуальними порушеннями, освіта яких має поєднуватись із корекцією розвитку в них свідомого ставлення до навчання. У статті висвітлюються результати дослідження ставлення старшокласників з інтелектуальними порушеннями до процесу навчання; подаються методичні рекомендації з розвитку свідомості й активності цих учнів у навчанні. З’ясовано, що учні з інтелектуальними порушеннями переважно формально ставляться до навчального процесу, не усвідомлюючи своєї ролі в ньому; старшокласники не проводять взаємозв’язку між своїм навчанням та професійним вибором у майбутньому; використання комп’ютерних засобів підвищує в учнів зовнішній інтерес до навчання, проте самостійно пізнавальні інтереси учні не розвивають. Для розвитку свідомого та активного ставлення до оволодіння знаннями і вміннями в учнів з інтелектуальними порушеннями слід використовувати у процесі їхнього навчання корекційні прийоми.

Ключові слова: діти з інтелектуальними порушеннями; свідоме ставлення до навчання; Нова українська школа; розвиток свідомості й активності; корекційні прийоми.

Статистика кількість переглядів1437 кількість завантажень552