index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Свідерська М.М. - Програма розвитку розуміння мовлення учнями другого класу з комплексними порушеннями психофізичного розвитку

13.07.2019

Відомості про автора: Свідерська Марина Михайлівна, аспірант Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема розуміння усного мовлення дітьми з аутизмом молодшого шкільного віку.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: Свідерська М.М. Методика дослідження сприймання зверненого мовлення молодшими школярами з аутизмом / М.М.Свідерська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – С. 71–75. - (Серія 19;  вип. 35). Свідерська М.М. Стан сформованості рецептивного мовлення в молодших школярів із комплексними порушеннями психофізичного розвитку / М.М.Свідерська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. Журнал. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 246–255. - (№ 8 (82)). Свідерська М.М. Погляди батьків та вчителів на розуміння мовлення молодшими школярами з аутизмом / М.М.Свідерська // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори – 2006, 2018. – С. 273 – 282. - (Вип. 11). 

Засвоєння знань про навколишній світ, оволодіння необхідними вміннями та навичками безпосередньо залежить від якості сприймання, опрацювання та засвоєння почутої інформації. Кожне порушення відображається на мовленнєвій діяльності. У дітей із комплексними порушеннями спостерігається своєрідний розвиток імпресивного мовлення, виникає потреба його спеціальної корекції. Для налагодження співпраці з дитиною потрібно враховувати стиль її спілкування. Практичне дослідження розуміння дітьми з комплексними порушеннями усного мовлення засвідчило недостатній рівень сформованості цього процесу. У статті описані складові програми для розвитку розуміння мовлення учнями другого класу з комплексними порушеннями психофізичного розвитку (дітей з аутизмом та інтелектуальними порушеннями і дітей із аутизмом та тяжкими порушеннями мовлення), зокрема: розуміння прийменників; розуміння присвійних займенників; сприймання груп слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми) без використання відповідних термінів; сприймання та виконання складних інструкцій; розуміння змісту почутого тексту; сприймання сленгових слів та виразів; розуміння фразеологізмів; сприймання та розрізнення емоцій; розуміння жестів. Описані також методи роботи для реалізації описаної програми під час навчання.

Ключові слова: програма розвитку, аутизм, інтелектуальні порушення, тяжкі порушення мовлення, молодший шкільний вік, розуміння мовлення.

Статистика кількість переглядів770 кількість завантажень557