index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №15 (2020)

Бєлова О.Б. - Особливості прояву емоційних переживань у молодших школярів з порушенням мовлення
Бєлова О.Б. - Особливості прояву емоційних переживань у молодших школярів з порушенням мовлення
Відомості про автора: Бєлова Олена Борисівна кандидат, педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна.  Відомості про наявність друкованих статей. Bielova O. The study of the aggression stat...
Боряк О.В. - Ключові аспекти діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
Боряк О.В. - Ключові аспекти діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями
Відомості про автора: Боряк Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна. У колі наукових інтересів: проблема діагностики, формування та корекції порушень мовленнєв...
Бугера Ю.Ю. - Розвиток лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дошкільників з порушеннями інтелекту
Бугера Ю.Ю. - Розвиток лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дошкільників з порушеннями інтелекту
Відомості про автора: Бугера Юлія, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолінгвістики, ...
Вержиховська О.М. - Особливості екологічного виховання молодших школярів з порушеннями інтелекту
Вержиховська О.М. - Особливості екологічного виховання молодших школярів з порушеннями інтелекту
Відомості про автора: Вержиховська Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психолого-медикопедагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна; У колі наукових інтересів: проблема розвитку, н...
Галецька Ю.В. - Програма формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення
Галецька Ю.В. - Програма формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення
Відомості про автора: Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно...
Голуб Н.М. - Особливості організації корекційнорозвивальної роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання
Голуб Н.М. - Особливості організації корекційнорозвивальної роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання
Відомості про автора: Голуб Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми профілактичної та корекційної роботи з молодшими школярами з поруше...
Заплатинська А. Б. - Особливості форумування навичок взаємодії у батьків з дитиною першого року життя
Заплатинська А. Б. - Особливості форумування навичок взаємодії у батьків з дитиною першого року життя
Відомості про автора: Анна Заплатинська, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У колі наукових інтересів: методики раннього розвитку, пс...
Каплієнко А.І. - Теоретичні засади моделі формування готовності майбутніх учителів-логопедів до рободи в умовах інклюзії
Каплієнко А.І. - Теоретичні засади моделі формування готовності майбутніх учителів-логопедів до рободи в умовах інклюзії
Відомості про автора: Каплієнко Анастасія Іванівна, аспірант ІV курсу кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського,  м. Одеса, Україна. У колі наукових інтересів: інклюзивна освіта дітей з особливими освітн...
Константинів О.В. - Структура та механізми аудіювання
Константинів О.В. - Структура та механізми аудіювання
Відомості про автора: Оксана Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Проблема навчання аудіюванню є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці навчання мови, так...
Куриця А.І. - Змістові та методичні аспекти програми розвитку лідерських якостей студентів-логопедів
Куриця А.І. - Змістові та методичні аспекти програми розвитку лідерських якостей студентів-логопедів
Відомості про автора. Куриця Алла Іванівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: логопедичне партнерство та проблема бат...
Лісова Л.І. - До питання про підготовку молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв'язування арифметичних задач
Лісова Л.І. - До питання про підготовку молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв'язування арифметичних задач
Відомості про автора. Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Відомості про наявність друковани...
Левицький В.Е. - Формування графомоторних вмінь у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями розумового розвитку
Левицький В.Е. - Формування графомоторних вмінь у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями розумового розвитку
Відомості про автора: Левицький Вадим Едуардович – кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янецьПодільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів: пита...
Лопатинська Н.А. - Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу
Лопатинська Н.А. - Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтогенезу
Відомості про автора: Лопатинська Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: нейроонтогенетичний під...
Мілевська О.П. - Особливості семантичної домінанти сприймання слова у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Мілевська О.П. - Особливості семантичної домінанти сприймання слова у дітей із загальним недорозвиненням мовлення
Відомості про автора: Мілевська Олена Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка (Україна). У колі наукових інтересів ...
Матвійчук І.І. - Особливості мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями до вивчення географії
Матвійчук І.І. - Особливості мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями до вивчення географії
Відомості про автора: Матвійчук Ірина Ігорівна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: сучасні засоби навчання географії учнів з інтелектуальними п...
Никоненко Н.В. - Вплив подвижницької діяльності Елізабет Е. Фаррелл на становлення соціальної спеціальної освіти США
Никоненко Н.В. - Вплив подвижницької діяльності Елізабет Е. Фаррелл на становлення соціальної спеціальної освіти США
Відомості про автора: Никоненко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації спеціальної освіти та системи підготовки вчителів спе...
Рябець Є., Гаврилов О. - Тенденції розвитку самооцінки дітей з інтелектуальною недостатністю на різних етапах шкільного навчання
Рябець Є., Гаврилов О. - Тенденції розвитку самооцінки дітей з інтелектуальною недостатністю на різних етапах шкільного навчання
Відомості про автора: Рябець Єлизавета, магістрант кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри ...
Ткач О.М. - Особливості надання логопедичної допомоги дітям з кохлерною імплантацією
Ткач О.М. - Особливості надання логопедичної допомоги дітям з кохлерною імплантацією
Відомості про автора. Ткач Оксана, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів: методологічні та мето...
Харитонова Є.О., Хабарова С.П. - Дифференциация корекционно-развивающей работы с учащимися с тяжелыми нарушениями речи
Харитонова Є.О., Хабарова С.П. - Дифференциация корекционно-развивающей работы с учащимися с тяжелыми нарушениями речи
 Сведения об авторе: Харитонова Елена Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры коррекционной работы Витебского  государственного  университета  имени  П.М. Машерова,  Витебск, Республика Беларусь. В кругу научных интересов: вопросы формирования связной монологической речи ...
Чопік О.В. - Особливості підготовки вчителів до роботи в умовах закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням
Чопік О.В. - Особливості підготовки вчителів до роботи в умовах закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням
Відомості про автора: Чопік Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. ...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43


Рецензенти:

 • А.М. Кух доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 • Н.В. Савінова доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
 • В.О. Липа кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та спеціальної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач,
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е-М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В. Нечипоренко, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • І. Омельянович, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • Мар. Федоренко, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Мир. Федоренко, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, доцент.


Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 12 від 26 грудня 2019 року)


А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 15 / за ред. В.В. Нечипоренко – Кам’янець-Подільський: : Видавець Панькова А. С., 2020. – 274 с.


ISSN 2413-2578

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2020-15


У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник включено до переліку видань МОН України, у якому можуть друкуватись статті з корекційної педагогіки (13.00.03) та спеціальної психології (19.00.08).

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus, Scholar Google.


ISSN 2413-2578

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2020-15


Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30