index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Матвійчук І.І. - Особливості мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями до вивчення географії

07.01.2020

Відомості про автора: Матвійчук Ірина Ігорівна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти, Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: сучасні засоби навчання географії учнів з інтелектуальними порушеннями. 

Стаття присвячена стану вивчення особливостей мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями у психолого-педагогічній літературі. Щоб дослідити особливості мотивації до вивчення географії ми використали метод анкетування. Був розроблений текст анкети, інтерпретація результатів, виділено 4 рівня мотивації: високий, середній, низький, дуже низький. Запитання анкети були як закритого, так і відкритого характеру, це дало можливість не лише побачити кількісний рівень мотивації, а й визначити якісну оцінку вагомості вивчення учнями географії. Аналіз літературних джерел свідчить, що особливістю мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями є їх не висока спонукальна сила та не сформованість ієрархії мотивів в цілому. Результати дослідження показали, що, дійсно, навчальна мотивація до вивчення географії знаходиться в межах низького та дуже низького рівня. Перспективним засобом підвищення мотивації та корекції пізнавальної діяльності буде робочий зошит з географії на друкованій основі, тому й подальшу роботу над дослідження будемо вважати у впровадженні та апробації  його у практику освітнього процесу учнів з інтелектуальними порушеннями. 

Ключові слова: мотивація, учні з інтелектуальними порушеннями, географія, експеримент, анкетування, робочий зошит з географії.