index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Никоненко Н.В. - Вплив подвижницької діяльності Елізабет Е. Фаррелл на становлення соціальної спеціальної освіти США

07.01.2020

Відомості про автора: Никоненко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації спеціальної освіти та системи підготовки вчителів спеціальної й інклюзивної освіти за кордоном, статеве виховання учнів із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Відомості про наявність друкованих статей: 1.Nykonenko, N. (2015). Рівневий підхід у сучасній підготовці вчителя спеціальної школи. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. ?ód?: Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci, 3, 135139. 2. Никоненко, Н.В. (2018). Методологічна робота з батьками як необхідна передумова ефективності ґендерного виховання дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка, 1(15), 91-96. 3.Никоненко, Н.В. (2018). Спільне та відмінне у роботі та підготовці вчителів спеціальної та загальної освіти США. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка, 2(16), 152-160. 4. Никоненко, Н.В. (2018). Особливості організації спеціальної освіти у Сполучених Штатах Америки. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць, 12, 222-234. 5. Шевцов, А.Г., Никоненко, Н.В. (2019). До питання про порівняння понятійно-термінологічного поля галузі спеціальної освіти в українській та англійській мовах. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць, 13, 324-340.

Стаття присвячена дослідженню впливу педагогічної та громадянської діяльності однієї з подвижників спеціальної освіти у США – Елізабет Е. Фаррелл, чиї ідеї стали першопричиною руху за спеціальну освіту у нинішньому її стані. Практикуючий педагог «нерозподіленого» класу, у якому навчалися учні із особливими освітніми потребами без розподілу за віком чи роками навчання, вона уперше висловила ідею про те, що школу слід адаптувати під потреби учнів, а не навпаки, для чого впроваджувала індивідуалізоване навчання.  На посаді першого керівника створеного нею департаменту нерозподілених класів Е. Фаррелл сприяла зміні парадигми міської шкільної системи, її методів навчання, загального курсу навчальної політики. Вона вперше підняла питання про підвищення ролі вчителя спеціальної освіти та особисто контролювала діяльність місцевих курсів, на яких здійснювалася підготовка педагогічних кадрів. Журнал “Ungraded” засновано нею для пропаганди спеціальної освіти та заохочення вчителів-практиків обмінюватися досвідом своєї роботи. У 1922 році Елізабет Е. Фаррелл заснувала Раду з питань особливих дітей (The Council for Exceptional Children) і стала її першим президентом. Нині Рада є найбільшою асоціацією вчителів спеціальної освіти у світі. 

Ключові слова: Елізабет Е. Фаррелл, історія розвитку спеціальної освіти США, Рада з питань особливих дітей, підготовка вчителів спеціальної освіти, спеціальна освіта. 

Статистика кількість переглядів728 кількість завантажень177