index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №15 (2020)

Чухрій І.В. - Психологічні механізми соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату
Чухрій І.В. - Психологічні механізми соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій опорно-рухового апарату
Відомості про автора: Чухрій Інна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедра психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психологічних механізмів соціальної ад...
Шевченко С.М. - Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із порушеннями слуху в умовах незалежної України період з 1991-2000 рр.
Шевченко С.М. - Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із порушеннями слуху в умовах незалежної України період з 1991-2000 рр.
Відомості про автора: Шевченко Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, Київ, Україна. Коло наукових інтересів: історія педагогіки, історія сурдопедагогіки, розвиток дітей з порушеннями слуху...
Шилонова В,Кляйн В.,Гладуш В. - Інклюзивна діагностика та стимулювання учнів нульових класів початкової школи словацької республіки
Шилонова В,Кляйн В.,Гладуш В. - Інклюзивна діагностика та стимулювання учнів нульових класів початкової школи словацької республіки
Відомості про авторів: Шилонова Вєра, доктор PhD, завідувач кафедри спеціальної та лікарської педагогіки Інституту Юрая Палеша, Педагогічний факультет Католицького університету в Ружомберку, Словацька республіка. У колі наукових інтересів: проблеми інклюзивного навчання, інклюзивної діагностики діте...

УДК 376 (082)

ББК 74.30

А-43


Рецензенти:

 • А.М. Кух доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 • Н.В. Савінова доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
 • В.О. Липа кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та спеціальної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач,
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е-М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В. Нечипоренко, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • І. Омельянович, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • Мар. Федоренко, кандидат психологічних наук, доцент;
 • Мир. Федоренко, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, доцент.


Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (протокол № 12 від 26 грудня 2019 року)


А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 15 / за ред. В.В. Нечипоренко – Кам’янець-Подільський: : Видавець Панькова А. С., 2020. – 274 с.


ISSN 2413-2578

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2020-15


У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного навчання та сімейного виховання. Збірник включено до переліку видань МОН України, у якому можуть друкуватись статті з корекційної педагогіки (13.00.03) та спеціальної психології (19.00.08).

Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index Copernicus, Scholar Google.


ISSN 2413-2578

ICV 2018: 63.42

DOI 10.32626/2413-2578.2020-15


Наказом Міністерства освіти і науки України під №455 від 15.04.2014 р. збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти» включено до переліку наукових фахових видань України.

УДК 376 (082)

ББК 74.30