index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ачкевич С.А. - Використання засобів народної педагогіки в корекційній роботі з дітьми, що мають порушення опорно-рухового апарату

25.10.2020

Відомості про автора: Ачкевич Світлана Анатоліївна, аспірантка Київського національного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема порушення комунікативних здібностей у дітей із ДЦП та її корекція засобами народної педагогіки.

У статті схарактеризовано проблеми та труднощі, з якими зустрічаються діти з порушеннями функцій опорно-рухового апарату на етапі їхнього мовленнєво-комунікативного розвитку. З’ясовано, що соціальна адаптація цієї категорії дітей у значній кількості випадків відбувається в специфічних соціально-психологічних умовах, що деструктивно впливають на структуру особистості та формують широкий спектр вторинних порушень. Акцентовано, що не сформованість рухових навичок і умінь проявляється не лише через власне порушення моторики, але і в недосконалості більш складних функцій, необхідних для пізнавальної діяльності, в основі яких лежить рух (зорово-моторна координація, просторовий аналіз і синтез та ін.). Тому у дітей із порушеннями опорно-рухового апарату спостерігаються порушення предметної діяльності, що негативно впливає на розвиток комунікативних здібностей у дітей цієї категорії. Окреслено типи комунікативних порушень, які супроводжують розвиток цієї категорії дітей, та наведено симптоми порушень їхніх комунікативних здібностей. Ефективним засобом для розвитку мовлення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату визначено народну педагогіку, яка базується на принципах природовідповідності, культуровідповідності, народності виховання, гуманізму, єдності виховання і навчання, зв’язку із життя рідного народу, активності та ініціативності дитини в процесі виховання, орієнтування на загальнолюдські цінності. Обґрунтовано, що усі види і жанри народної педагогіки доступні, зрозумілі дітям за змістом і формою, наділені ігровими моментами і легко сприймаються ними і розвивають їхні комунікативні здібності. Досвід народу, який трансформувався ним у формах прикмет, прислів’їв, приказок, загадок, закличок, мирилок, лічилок, пісень, казок, легенд, що становлять невичерпну скарбницю фольклору, є важливим засобом не лише розумового розвитку сучасних дітей, а й займають важливе місце у корекційній роботі з дітьми, що мають порушення опорно-рухового апарату.

Ключові слова: діти з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, засоби народної педагогіки, комунікативні здібності, комунікації, мова, мовлення, народна педагогіка.