index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Байєр О.О. - Огляд зарубіжної літератури з питання дискримінації людей з інвалідністю

25.10.2020

Відомості про автора: Байєр Оксана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів ‒ якісні методи дослідження, ресурси опанування наслідків соціальниx утисків і дискримінації.

Наявність друкованих статей на дану тематику. 1. Байєр О.О. До питання про подолання умов соціальних репресій // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка НАПН України. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. Том VII. Екологічна психологія. Випуск 26. С.15-23. 2. Познякова Г.Л., Байєр О.О. Теоретичні аспекти вивчення понять «автоагресія» та «автоагресивна особистість» // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2016. С. 67-71. 3. Bayer O. Coping with Repression in Soviet Ukraine / O. Bayer, I. Martyshenko // European Scientific Journal. 2016. Vol.12, No.8. P. 52-72.

Проблема стигматизації людей з інвалідністю в Україні, на жаль, не втрачає своєї актуальності. У роботі представлено соціально-конструктивістський погляд на поняття інвалідності, згідно з яким саме суспільство побудовано в такий спосіб, що примушує людей з певними «ненормативними» характеристиками тіла або здоров'я почуватись зайвими та виключеними. Подається психологічний аналіз витоків та причин дискримінації людей з інвалідністю, зокрема нарцистичний страх здорових людей втратити контроль над власним здоров'ям та життям, що може виражатись у почутті жалості стосовно людей з інвалідністю; описано форми і прояви дискримінації в історичному та сучасному контекстах. Окрему увагу приділено способам і стратегіям впорання з індивідуально- та соціально-психологічними наслідками дискримінації та ресурсам, що допомагають на цьому шляху. Надано характеристику складників ідентичності людини з інвалідністю, яка успішно опановує інвалідизуючу соціальну реальність. Роботу значною мірою побудовано зі спиранням на все більш популярну якісну парадигму досліджень у психології.

Ключові слова: людина з інвалідністю, дискримінація, стигматизація, ресурси подолання, стратегії керування стигмою, ідентичність