index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Бугера Ю.Ю., Дідик Н.М. - Арттерапевтичні методи у роботі корекційного педагога

25.10.2020

Відомості про автора: Бугера Юлія, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема психолінгвістики, корекції компонентів мовленнєвої діяльності у дітей з порушеннями інтелекту, формування лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дітей різних нозологій.

Дідик Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблеми соціальнопсихологічної реабілітації осіб з особливими освітніми потребами; соціально-психологічної допомоги сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами; психолого-педагогічної оптимізації професійної підготовки фахівців соціальної сфери.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. Бугера Ю.Ю. До проблеми соціальної адаптації дітей з розладами спектру аутизму засобами казкотерапії. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2018. Вип. ХХХІ. С.35-44.

У статті проаналізовано методологічний інструментарій, який застосовується у професійній роботі корекційного педагога та інших фахівців, що працюють з особами з особливими освітніми потребами. Зазначено, що серед ефективних засобів корекції різних порушень психофізичного розвитку виділяють арт-терапевтичні технології. Визначено, що арт-терапевтичні методи одночасно є реабілітаційними і креативно-терапевтичними засобами, які включають різноманітні види мистецької діяльності, що забезпечують корекційно-компенсаторний вплив. Виділено, що арт-терапія є одним із ефективних і екологічних методів роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а арттерапевтичні заняття дозволяють вирішувати такі педагогічні  завдання: виховні, розвиваючі, корекційні та діагностичні. Описано особливості використання різних видів арттерапії: ізотерапії, музикотерапії, лялькотерапії, танцювально-рухової терапії, казкотерапії, імаготерапії, метафоричних карток тощо. Зроблено висновок про те, що арттерапевтичні технології дітям з особливими освітніми потребами різноманітні та
різнофункціональні, підбираються відповідно мети і завдань реабілітаційної роботи, з урахуванням показань та протипоказань до
застосування того чи іншого методу, вікових та соціальних особливостей та інших показників.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, корекційна робота, арттерапія, метод.

Статистика кількість переглядів782 кількість завантажень1517