index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Черненко Т.В. - Сучасний стан історико-педагогічних досліджень системи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні

01.11.2020

Відомості про автора. Черненко Тетяна, старший викладач кафедри дошкільної освіти факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, аспірант кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та ріабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (Ніжин-Київ, Україна). У колі наукових інтересів: інклюзивне навчання та спеціальна освіта дітей із порушеннями функцій опорно-рухового апарату, ортопедагогіка, історія спеціальної освіти в Україні.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Шевцов А.Г., Черненко Т.В. Історичні аспекти становлення системи виховання та навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в Україні // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя: Вид-во Хортицької національної академії, 2019. С.11-15. 2. Черненко Т.В. До питання про навчання дітей з порушенням функцій
опорно-рухового апарату в Україні наприкінці ХІХ на початку ХХ століття // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» Ніжин: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2019. №4. С.142-150.
3. Черненко Т.В. Організаційно-правові та соціальнопедагогічні аспекти діяльності комісії в справах неповнолітніх Ніжинського округу (20-ті роки ХХ століття) // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – January № 1, 2020. – P. 130-136.

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної спеціальної освіти –історії розвитку освіти дітей із різними порушеннями в
Україні. Мета роботи
проаналізувати наукові здобутки у напрямку досліджень системи навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами в Україні та встановити стан вивчення проблеми навчання дітей із порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Особливо важливим на сучасному етапі реформування системи освіти у нашій державі є вивчення
вітчизняного досвіду навчання дітей із особливими освітніми потребами, у тому числі дітей із порушеннями функцій опорно-рухового апарату. Встановлено, що на сучасному етапі питання історії освіти із порушеннями функцій опорно-рухового апарату не були предметом наукових розвідок. Аналіз науково-методологічної літератури показав, що у галузі історії ортопедагогіки такі дослідження відсутні. У роботі висвітлено основні періоди розвитку освіти дітей з порушеннями зору, слуху, інтелекту та
притаманні їм особливості.

Ключові слова: спеціальна освіта, ортопедагогіка, діти із порушеннями функцій опорно-рухового апарату, навчання дітей із
особливими освітніми потребами.