index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гаврилов О., Лісовська Т., Синьов В. - Неперервна освіта підлітків і молоді з виразними порушеннями інтелектуального розвитку: досвід Республіки Білорусь та України

25.10.2020

Відомості про авторів. Гаврилов Олексій, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У колі наукових інтересів спеціальна методика формування математичних знань, умінь і навичок у дітей з інтелектуальними та мовленнєвими порушеннями, робота з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку помірного, тяжкого та глибокого ступеня.

Лісовська Тетяна, доктор педагогічних наук, доцент, начальник учбово-методичного управління Академії управління при Президентові Республіки Білорусь. У колі наукових інтересів організація корекційної та реабілітаційної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями різного ступеня вираження, з дорослими з множинними відхиленнями, зокрема системи неперервної освіти.

Синьов Віктор, доктор педагогічних наук, професор, дійний член НАПН України, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У колі наукових інтересів проблема корекційної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку, розробка методологічних підходів до роботи в умовах спеціального та інклюзивного освітнього середовища.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. Лисовская Т.В. Педагогическая система непрерывного образования в Республике Белорусь лиц с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Моногорафия. Минск. Четыре четверти, 2016. 232 с. Гриханов В.П., Лисовская Т.В., Мыслюк В.В. Обучение практической математике учащихся с тяжёлой интеллектуальной недостаточностью. Минск. Адукацыя і выхавание, 2010. 112 с. Синьов В.М. Психолого-педагогічні
проблеми дефектології та пенітенціарії. Київ: МП Леся, 2010. 686 с. 
Гаврилов О.В. Статистичні дані про інвалідизацію населення України та основні шляхи організації реабілітаційної допомоги // Прикладна корекційна психопедагогіка: Олігофренопедагогіка / за ред.О.В. Гаврилова. – Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2017. С.541-599. Гаврилов О.В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 308 с.

У статті зроблений аналіз особливостей організації роботи з підлітками та молоддю з виразними порушеннями інтелектуального розвитку в Республіці Білорусь та в Україні після закінчення ними закладів освіти. Запропоноване
визначення безперервної освіти цих осіб як необхідної складової їхньої соціалізації. Вказані основні законодавчі акти, які забезпечують державну підтримку та регламентують створення, структуру, організацію та діяльність установ для дорослих осіб вказаної категорії. Розкриті напрямки надання цим особам комплексної реабілітації з можливістю трудової реабілітації та проведення освітніх моментів з урахуванням складності наявних у них порушень розвитку та потенційних можливостей.

Ключові слова: особи з тяжкими множинними порушеннями розвитку, особи з виразними порушеннями інтелектуального розвитку, безперервна освіта, соціальна адаптація.

 

Статистика кількість переглядів543 кількість завантажень297
Ще статті цього автора