index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гіренко Н.А. - Вивчення стану працездатності учнів з особливими потребами на уроках соціально-побутового орієнтування

26.10.2020

Відомості про автора: Гіренко Ніна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Донбаського державного педагогічного університету, м .Слов′янськ, Україна. У колі наукових інтересів: сенсомоторний розвиток учнів спеціальної школи на уроках трудового навчання, формування практичної діяльності у учнів спеціальної школи на уроках соціально-побутового орієнтування.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Гіренко Н.А. Формування практичної діяльності в учнів з вадами розвитку на уроках соціально-побутового орієнтування. Збірник наукових праць. Серія: соціально-педагогічна /за ред. О.В. Гаврилова, В.І. Співака. Вип. XII. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. С.22-25. 2. Гіренко Н.А. Шляхи підвищення працездатності у розумово відсталих старшокласників в процесі професійно-трудового навчання. Інтернет-конференція «Корекційна та соціальна педагогіка і психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» 18-23 лютий 2013, м. Кам’ян.-Подільський. С.40-46. 3. Гіренко Н.А. Формування соціально-побутових навичок у учнів з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання. Збірник наукових
праць / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2017. Т.10. С.13-26.

Ефективність побутової праці в учнів з обмеженими можливостями життєдіяльності в значній мірі залежить від стану їхньої працездатності. Врахування динаміки працездатності учнів на уроках сприяє підвищенню якості засвоєння ними навчального матеріалу. Тому основною задачею нашого дослідження стало вивченні стану м′язової працездатності в процесі практичної діяльності учнів при засвоєнні ними курсу соціально-побутове орієнтування. Нашою метою було спостереження за трудовим процесом, його змінами, обумовленими не тільки навантаженням, стомленням, періодами відпочинку, але й рядом інших факторів: рівнем засвоєння загальноосвітніх предметів, зусиллям, активністю, зацікавленістю, самостійністю у роботі, швидкістю та якістю виконання практичного завдання, змінами по відношенню до роботи. Спостереження за учнями в ході дослідження на уроках та в позаурочний час дозволили судити про особливості працездатності при виконання ними практичного завдання господарсько-побутового характеру і прийти висновку про те, що стан працездатності учнів в ході практичної діяльності залежить від фізіологічних процесів, пов′язаних із збільшенням або зменшенням моторного навантаження. Це в значній мірі впливає на вибір оптимальних методів та прийомів навчання і дозволить покращити педагогічну ефективність занять з соціально-побутового орієнтування.

Ключові слова: соціально-побутове орієнтування, працездатність, стан працездатності, м′язова працездатність, практичні навички, уміння.

Статистика кількість переглядів467 кількість завантажень283