index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Косовська А.О. - Теоретичні аспекти системи командної взаємодії фахівців у навчанні дітей з особливими освітніми потребами

26.10.2020

Відомості про автора: Косовська Аліна, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. Уколі наукових інтересів: проблема командної взаємодії фахівців у навчанні дітей з особливими освітніми потребами та готовності корекційних педагогів до командної взаємодії.

У статті висвітлено підходи науковців до визначення терміну «діти з особливими освітніми потребами», розглянуто його трактування у контексті міжнародного на вітчизняного законодавства. На основі аналізу наукових досліджень та нормативно-правових документів сформовано власне бачення поняття «діти з особливими освітніми потребами». Розглянуто вітчизняну систему освіти дітей з особливими освітніми потребами. Проаналізовано стан розвитку інклюзивної освіти в Україні та бар’єри, які уповільнюють процес включення дітей з особливими освітніми потребами в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Сформовано метод вдосконалення системи інклюзивної освіти шляхом формування командної взаємодії фахівців навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Розкрито поняття «команда», з’ясовано основну її ціль та стан розвитку командної форми роботи у сфері освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку. Здійснено аналіз
«Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» на основі чого сформовано рекомендації. Автор
акцентує увагу на необхідності вдосконалення команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами та розвитку командної взаємодії між задіяними фахівцями. Розроблено та схематично подано структуру команди супроводу дитини з особливостями психофізичного розвитку в
умовах інтегрованого навчання, яка включає команду первинної та вторинної ланки. Окреслено їх специфіку командної взаємодії.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, система освіти, інклюзивне навчання, команда, командна взаємодія.