index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Круглик О.П. - Формування міжособистісних стосунків у дітей з порушеннями слуху в пізнавальній діяльності

26.10.2020

Відомості про автора: Круглик Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: психолого-педагогічні умови діагностики та розвитку міжособистісних відносин осіб з порушеннями слуху, диференціальна діагностика дітей дошкільного віку з порушеннями слуху. 

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. 1. Круглик О.П. Міжособистісні відносини осіб з вадами слуху та компенсаторна теорія М.Д. Ярмаченка. Ярмаченко Микола Дмитрович та розвиток української сурдопедагогіки / за ред. Л.І. Фомічової. Київ, 2018. C.84-93. 2. Круглик О.П. Теоретичні підходи до формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантами. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. ДрагомановаСерія 19. Корекційна педагогічка та спеціальна психологія. 2019. Вип.37. С.72-77. 3. Круглик О.П. Інноваційні технології формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантами. Анімалотерапія в контексті розвитку сучасних методів комплексної
реабілітаці 
: зб. матеріалів доп. учасн. І Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2019. С. 54-56. 

 

Проблема розвитку і процес формування взаємовідносин соціальних груп є актуальними в умовах сучасних тенденцій громадського життя. Формування у осіб з порушеннями слуху на ранніх етапах становлення особистості достатнього
рівня комунікативної активності є необхідною умовою задоволення власних потреб в життєдіяльності соціуму. Відчуття гармонії та повноцінності слід заклади ще в самому ранньому віці дитини з психофізичними порушеннями. Формування міжособистісних стосунків у дітей з порушеннями слуху, починаючи з дошкільного віку, є запорукою подолання серйозних порушень рівноваги суб’єкта з соціальною системою. Запропоновані педагогічні технології компенсаторно-корекційного
спрямування допоможуть дитині з порушеннями слуху оволодіти уміннями спостерігати, досліджувати і аналізувати явища соціального світу; адекватно сприймати і реагувати на емоційні стани людей; користуватися усним мовленням. В даній статті висвітлюються основні напрямки і сурдопедагогічні технології формування у дітей з порушеннями слуху дошкільного віку механізмів взаємодії з людьми та міжособистісних відносин в їхній пізнавальній діяльності як запоруки успішного та гармонійного подальшого життя в соціумі.

Ключові слова: міжособистісні стосунки, соціальні групи, діти з порушеннями слуху, комунікативна активність, педагогічні технології, пізнавальна діяльність.