index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Лещій Н.П. - Аналіз сучасних наукових доробок корекційної педагогіки щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку

29.10.2020

Відомості про автора: Лещій Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Україна. У колі наукових інтересів: проблема фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в освітньо-реабілітаційних центрах.

Стаття присвячена аналізу результатів досліджень сучасних науковців щодо організації фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в спеціалізованих закладах освіти. З’ясовано, що дисертаційні дослідження, в яких розглядаються питання впровадження технології комплексної фізкультурно-оздоровчої роботи впродовж навчального дня в умовах освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку в сучасній корекційній педагогіці відсутні. Предметом наукових досліджень є виявлення впливу фізичних занять на розвиток фізичних якостей і здібностей дітей з психофізичними порушеннями. У статті проаналізовано експериментальні методики з фізичного виховання щодо корекції фізичного розвитку, рухової сфери для дітей з порушеннями постави, сліпих та слабозорих школярів, з порушеннями слуху різними засобами фізичної культури. Окремо акцентується на дослідженні, в якому вперше порушено проблему фізичного виховання школярів зі складними сенсорними порушеннями, тобто сліпоглухих дітей, які мають одночасно порушення функції слухового і зорового аналізаторів.  Проаналізовано корекційну програму з фізичного виховання дітей зі складними сенсорними порушеннями, що передбачає організацію щоденних занять школярів фізичними вправами.

Ключові слова: фізкультурно-оздоровча робота, діти з різними порушеннями розвитку, школярі зі складними порушеннями розвитку, методики корекції засобами фізичного виховання.