index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мартинюк Т.А. - Прикладне та концептуальне розуміння анімації в процесі соціальної інтеграції молоді з інвалідністю

29.10.2020

Відомості про автора: Мартинюк Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Уколі наукових інтересів: проблема соціальної інтеграції молоді з інвалідністю, застосування засобів соціокультурної анімації в роботі з особами з інвалідністю та відхиленнями у поведінці, профілактика поведінкових відхилень дітей та молоді.

У статті з’ясовано, що соціокультурна анімація пропонує засоби налагодження соціальних зв'язків, порушених інвалідністю, за допомогою яких особи з інвалідністю сприйматимуться як повноправні громадяни. Обгрунтовано, що анімаційна проблематика вже упродовж двох десятиліть активно розглядається у вітчизняній науці передусім як сфера практичної діяльності та активно розробляються різні напрями анімаційної діяльності, зокрема: теоретичні та практичні засади соціокультурної анімації.
Наголошено на широкому розумінні соціокультурної анімації, що охоплює тріаду завдань які реалізуються паралельно і становлять невід’ємні елементи в змісті соціокультурної анімації в процесі соціальної інтеграції молоді з інвалідністю та вузькому (прикладному), як практичний напрям, вид, технологію діяльності відповідних інституцій та працівників.

Ключові слова: анімація, соціокультурна анімація, молодь з інвалідністю, соціальна інтеграція.