index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Маруда О.Г. - Принципи організації допомоги дорослим із інтелектуальними порушеннями в Данії

29.10.2020

Відомості про автора: Маруда Ольга, аспірант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема надання корекційнопедагогічної допомоги дорослим з інтелектуальними порушеннями в Україні та європейських країнах, правове забезпечення такої допомоги, психолого-педагогічна та корекційно-реабілітаційна спрямованість систем надання послуг.

Відомості про наявність друкованих статей: Маруда О.Г. Питання надання правової допомоги людям з інтелектуальними порушеннями у міжнародних документах // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 14 / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, 2019. 364 с. Маруда О.Г. Сучасний стан пра осіб з інтелектуальними порушеннями і Україні // Науковий Часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Випуск 37 : збірник наукових праць / К.: Вид-во НПУ імені
М.П. Драгоманова, 2019. 191 с.

У статті здійснено аналіз принципів організації допомоги дорослим з інтелектуальними порушеннями в Данії. Зазначено, що ці принципи є основою данської політики щодо інвалідності. Наголошено, що деінституалізація дала поштовх концепції інвалідності, яка зосередила увагу на бар’єрах, створених суспільством та оточенням. Відзначено, що місцевий розвиток
Данії йшов паралельно з відповідною міжнародною діяльністю, а основна відповідальність за допомогу особам з інвалідністю передана місцевим органам влади, які приймають рішення щодо забезпечення послугами згідно з визначеними потребами. Зазначено, що державна підтримка є персоналізованою та спрямованою на полегшення повсякденного життя окремої особи та підвищення якості її життя. У статті визначені послуги, які надаються особам з інтелектуальними порушеннями та заклади, де
вони їх можуть отримати. Визначено мету та форми соціальнопедагогічної допомоги таким особам. Розкрито спрямування
реабілітаційної роботи. Наголошено на особливостях надання допомоги молоді зі значними фізичними та інтелектуальними порушеннями. Здійснено огляд широкого спектру ініціатив, які спрямовані на користь людей з інвалідністю.

Ключові слова: інтелектуальні порушення, люди з інвалідністю,організація допомоги, європейські підходи, принципи допомоги особам з інвалідністю.