index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Никоненко Н.В., Федіско А.В. - Програма формування базових соціальних компетентностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного середовища

29.10.2020

Відомості про авторів: Никоненко Наталія, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м.Дніпро, Україна. У колі наукових інтересів: дослідження особливостей організації спеціальної освіти та системи підготовки вчителів спеціальної й інклюзивної освіти в Україні та за кордоном, вивчення української терміносистеми спеціальної освіти, укладання портфоліо вчителя спеціальної освіти, створення навчально-методичного комплексу зі статевого виховання учнів із інтелектуальними порушеннями.

Федіско Анастасія, магістр спеціальної освіти. Коло наукових інтересів: процес інтеграції та адаптації учнів із особливими освітніми потребами до умов навчання в інклюзивному освітньому середовищі, проблема формування соціальної компетентності у дітей із затримкою психічного розвитку. 

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Shevtsov A.H., Nykonenko N. (2019). Methodological Foundations of Educational
Comparative Studies on Special Education Teachers’ Preparation: Foreign Experience.
Comparative Professional Pedagogy,Volume 9, Issue 4: Scientific Journal. Kyiv-Khmelnytskyi: KhNU, 7-19. 2. Никоненко Н.В. (2019). Особливості організації інклюзивного навчання в системі спеціальної освіти США. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Чернігів. Випуск 4 (160). 249-253. 3. Никоненко Н.В., Федіско А.В. (2018). Формування соціальної
компетентності у дошкільників із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивної групи.
Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць ДНУ ім. О. Гончара, редкол.: С. І. Нетьосов та ін. Дніпро, Вип. 5, 71-79. 4. Никоненко Н.В., Федіско А.В. (2019). Процес освітньої інтеграції в учнів початкових класів із затримкою психічного розвитку. Актуальні проблеми педагогіки: зб. наук. праць ДНУ ім. О. Гончара, редкол.: Л. М. Ніколенко та ін. Дніпро, Вип. 6, 166-175.

Аналіз  теоретичних та практичних досліджень сучасних вітчизняних науковців щодо виховання, навчання та розвитку дітей із особливими освітніми потребами став підґрунтям для укладання нами авторської програми «Я пізнаю світ».
У статті окреслено основні положення корекційно-розвиткової програми «Я пізнаю світ», розглянуто її структуру та зміст, описано принципи та методи роботи з формування базових соціальних компетентностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Також обґрунтована доцільність обраних форм роботи і тем, що викладаються у рамках корекційно-розвиткової роботи з учнями початкової школи із затримкою психічного розвитку. Наукова новизна роботи полягає у практичному дослідженні впливу авторської корекційно-розвиткової програми «Я пізнаю світ» на процес формування базових соціальних компетентностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного середовища.
Результати проведеного емпіричного дослідження доводять ефективність впровадження корекційно-розвиткової програми з
формування базових соціальних компетентностей у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Ключові слова: базові соціальні компетентності, соціальна компетентність, корекційно-розвиткова програма, діти із затримкою
психічного розвитку, інклюзивне освітнє середовище, інтеграція, молодший шкільний вік, інклюзивне навчання, учні із особливими освітніми потребами.

Статистика кількість переглядів441 кількість завантажень286