index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Обухова Н.О., Дудченко Т.М. - Особливості кохлеарної імплантації та методи слухомовленнєвої реабілітації дітей з кохлеарним імплантом.

31.10.2020

Відомості про автора: Обухова Наталія, спеціаліст І категорії, вчитель-сурдопедагог Запорізької спеціальної загальноосвітньої школиінтернату «Джерело», Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: сурдопедагогіка, навчання дітей з порушенням слуху, слухомовленнєвий розвиток дітей з порушеннями слуху, дітей з кохлеарною імплантацією.

Дудченко Тетяна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, вчитель-сурдопедагог Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело», Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: освіта молодших школярів з комплексними порушеннями розвитку, розвиток мовлення учнів з порушеннями слуху.

Відомості про наявність друкованих статей: 1. Обухова Н.О. (2016). Використання здоров’язбережувальних методів в роботі педагога з дітьми з ООП. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО, 3 (25). https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHTHNpdExhVVE2QXM/view2. Дудченко Т.М. (2019). Розвиток навички свідомого читання учнів з порушеннями слуху. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО, 5 (37). https://drive.google.com/file/d/1hU_M5YkwySkGsZ0xQjc-GuKA9hZDiKX-
/view.

У статті розкрито питання низки історичних та сучасних методів, які використовуються у слухомовленнєвій реабілітації
дітей з втратою слуху. Акцентовано увагу на взаємопов’язаних заходах: медичному, зокрема встановлення хірургічним шляхом кохлеарного імпланту та слухопротезування сучасними слуховими апаратами, а також дефектологічному – абілітація та реабілітація дітей з порушенням слуху, як процесу первинної допомоги у слухомовленнєвому розвитку та набутті потрібних навичок після імплантування. Зазначено важливість розвитку немовленнєвих докомунікативних навичок у дітей на підготовчому етапі, до встановлення імпланту. Розглянуто значення різних методів слухомовленнєвої реабілітації та їх використання у корекційно-розвитковій роботі. Висвітлено аспекти розвитку слухового сприймання та мовлення дитини через взаємодію з батьками у повсякденних ситуаціях.
Ведучим методом слухомовленнєвого розвитку виокремлюється усний верботональний метод, який розглядає становлення процесу мовлення через розвиток руху, музичного ритму, проспівування мелодій. Музичні заняття з дитиною та фонетична ритміка є головними складовими протягом усього процесу. У публікації продемонстровано особливості розвитку дитини шляхом кохлеарної імплантації, яка дозволяє дитині почути світ, зрозуміти
мовлення людей, навчитися самостійно говорити, ефективно розвиватися у суспільстві.

Ключові слова: методи реабілітації, діти з порушеннями слуху, кохлеарна імплантація, сурдопедагогіка.