index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Рябченко Н.М., Драєвська С.А. - Особливості психологопедагогічного супроводу старших школярів із синдромом Дауна

31.10.2020

Відомості про автора: Рябченко Наталія, вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель-дефектолог комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело», Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: освіта дітей із синдромом Дауна, зокрема формування навичок читання, основ фінансової грамотності та соціальної компетентності учнів; козацька педагогіка.

Драєвська Світлана, психолог вищої категорії, практичний психолог комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Джерело», Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: психологічний супровід дітей з порушеннями слуху, із синдромом Дауна; питання соціалізації дітей із синдромом Дауна; арттерапія дітей з особливими освітніми потребами.

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Рябченко Н.М. (2018). Формування навичок читання у дітей із синдромом Дауна. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 року, м.Запоріжжя). Запоріжжя: Вид-во ХНА, С.198-200. 2. Рябченко Н.М., Козакова О.В. (2018). Формування навичок читання у молодших школярів із синдромом Дауна. Humanitarium. Переяслав-Хмельницький; Ніжин: Лисенко М.М., Том 43, Випуск 2. С.45-52. 3. Рябченко Н.М., Драєвська
С.А. (2019). Формування основ фінансової грамотності та соціальної компетентності старших школярів із синдромом Дауна.
Електронний збірник наукових праць ЗОІППО, 5(37). https://drive.google.com/file/d/1TbUoYiQY5Gc7We5gd3XJn6ZeW0zCbpkP/view 4. Драєвська С.А., Рябченко Н.М. (2019) Формування соціальної компетентності у дітей із синдромом Дауна засобом екскурсій. Психологопедагогічний супровід осіб з особливими потребами в інклюзивній та спеціальній освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2019 р. Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 116-120. 5. Драєвська С.А. (2018). Статеве виховання як складова соціалізації дітей із синдромом Дауна. Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (12-13 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя. Запоріжжя: Вид-во ХНА, С.163-164. 6. Драєвська С.А. (2018). Особливості корекційної роботи психолога з сенсомоторного розвитку дітей з синдромом Дауна в умовах інтегративного освітнього процесу. Збірник наукових праць ЗОІППО, 3(32). https://drive.google.com/file/d/1UPBodnKszD9atc6ZmfPFi8ls8aAU_1D6/view?usp=sharing.

У статті розглянуто основні аспекти системи психолого-педагогічного супроводу старших школярів із синдромом Дауна в умовах спеціального закладу. Авторами розкрито питання доцільності впровадження роботи з основних векторів особистісного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями як шлях до формування в учнів можливостей бути успішною особистістю.

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, синдром Дауна, інтелектуальні порушення, освіта дітей з порушеннями психофізичного розвитку, соціалізація.