index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Русакович І.К. - Лінгвістичний аналіз білоруської жестової мови у контексті удосконалення освітньої політики та системи

31.10.2020

Сведения об авторе: Русакович Ирина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры коррекционно-развивающих технологий Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, Минск, Беларусь. В кругу научных интересов: проблема использования жестового языка как средства обучения, воспитания и развития детей в условиях тяжелой слуховой депривации, лингвистический анализ жестового языка и технологии обучения жестовой речи слышащих и неслышащих школьников и студентов, а также межкультурная коммуникация микросоциума неслышащих и макросоциума слышащих.

Сведения о наличии опубликованных статей. 1. Русакович И.К. Характеристика программно-методического обеспечения процесса обучения жестовому языку в специальной общеобразовательной школе для детей с нарушением слуха / И.К. Русакович // Спецыяльная адукацыя. 2018. № 5 (124). С.50-57. 2. Rusakovich I.K. Developing subject competence in deaf students by means of sign language / I. K. Rusakovich / / Wposczukiwaniu indywidualnych dróg wspierajacych wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnoscia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. С.234-246. 3. Русакович И.К. Профессиональная подготовка учителей жестового языка в Республике Беларусь / И.К. Русакович // Коррекционное образование: история, современность и
перспективы развития: сб. научн. тр. Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенка / под ред. О.В. Гаврилова,  В.И. Спивака. Вып.17. Серия: соц.-пед. В 2 ч. Каменец-Подольский: Медобори-2006. 2011. Ч.I. С.122-131.

Лінгвістична система жестової мови, її граматика, відноситься до числа малодосліджених наукових проблем. Опис її закономірностей потрібно здійснювати з урахуванням напрацювань у галузі структурної лінгвістики (Ю. Апресян, В. Стокке і ін.), та нових досліджень жестової мови як знакової системи (А. Кибрик, М. Йокінен, О. Сакс та ін.) із залученням нечуючих дослідників. Нові перспективи лінгвістичного аналізу відкриваються у зв’язку з розробленням та презентацією жестових мов у форматі міжнародного освітнього інтернет-проєкту «Поширимо жест» на сайті Spread the Sign (та участі в ньому Республіки Білорусь з 2016 року). Білоруська жестова мова має всі характеристики повноцінної мовної системи: має особливості
лексики та граматики, візуально-просторову специфіку побудови висловлювання, етимологію та універсалії жестів, відображає здатність до «граматизації простору», матеріалізується в жестово-логічному мисленні його користувачів. Розуміння лінгвістичних особливостей жестового мовлення (порівняно зі звуковим) полегшує шлях до оволодіння словесним
мовленням у нечуючих школярів. А для сурдопедагогів – забезпечує продуктивну комунікацію з нечуючими учасниками освітнього процесу та грамотне використання жестового мовлення як корекційно-освітнього засобу.

Ключові слова: національна жестова мова; лінгвістичні особливості; освіта; чуючі та нечуючі учні.