index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Саранча І.Г. - Тренінгова програма протидії насильству в родинах осіб з інвалідністю

31.10.2020

Відомості про автора: Саранча Ірина, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, голова правління Вінницької міської організації соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток». У колі наукових інтересів: проблеми соціальної реабілітації дітей та молоді з психофізичними порушеннями розвитку, психологія дітей та молоді з психофізичними порушеннями розвитку, розвиток інклюзивної освіти, м.Вінниця, Україна.

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Sarancha I. The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming andtheatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, Vol 19 (Supplement issue 4). Art 193. Р.1333-1340. 2. Sarancha I. Preparing of Preschool Тeachers to Working with Children with Special Educational Needs. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 24th -25th, 2019.Р. 83-93 . 3. Саранча І.Г. Ставлення працівників поліції та судів до осіб з інвалідністю. Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2019. Випуск 59. С.110-114.

У статті проаналізовано сучасний стан державного захисту осіб з інвалідністю щодо протидії та захисту від насилля. Розглянуто основні базові нормативно-правові документи, які регулюють несення відповідальності за акти насилля та основні види насилля. За результатами аналізу теоретичної бази було розроблено тренінгову програму протидії насильства стосовно осіб з інвалідністю в їхнiх родинаx. Програма спрямована на осіб з інвалідністю, які мають бажання проявити себе у ролі тренерів для проведення тренінгів за принципом «рівнийрівному». Дана програма тренінгу складається з основного модуля, який містить загальні аспекти проблеми насильства і основи ведення тренінгів.
Основний модуль складається з трьох частин:
• Теоретична частина включає тексти з окремих тем для тренерів, посилання на міжнародні документи, статті дослідників.
• Практична частина включає вправи для кожної теми.
• Роздаткові матеріали розроблені спеціально для використання учасниками в ході практичних вправ тренінгу. Ці матеріали містять інформацію та інструкції, необхідні для виконання вправ.
Зроблено висновок, що в Україні недостатня увага приділяється просвітницькій діяльності щодо протидії насильства по відношенню до осіб з інвалідністю в їхнiх родинах та залученню осіб з інвалідністю до тренінгової діяльності.

Ключові слова: особа з інвалідністю, родини осіб з інвалідністю, насильство, протидія насильству, тренінгова програма.

Статистика кількість переглядів346 кількість завантажень353