index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Утьосов Я.А. - Особливості провідної діяльності підлітків з інтелектуальними порушеннями в контексті формування у них соціальних компетентностей

01.11.2020

Відомості про автора: Утьосов Ян Андрійович, аспірант кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільськогонаціонального університету імені Івана Огієнка, м. Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: організація корекційної діяльності педагога в умовах спеціальної та інклюзивної освіти; проблема соціалізації підлітків з особливими освітніми потребами.

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: 1. Утьосов Я.А. Змістові основи соціальної компетентності підлітків з інтелектуальними порушеннями. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 11. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2018. С.53-59. 2. Утьосов Я.А. Формування соціальної компетентності у підлітків з інтелектуальними порушеннями Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць: вип. 12. / за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2019. С.50-57.

У статті розглядаються стилістичні особливості діяльності підлітків з інтелектуальними порушеннями як складова формування у них соціальних компетентностей на заняттях і під час позакласної роботи на основі механізмів компенсації і корекції.
Формування соціальних компетентностей розглядається як важливий напрям підвищення ефективності провідної діяльності, навчання підлітка, підготовки його до самостійного життя. Представлено результати теоретико-емпіричного дослідження індивідуального стилю діяльності в залежності від форми інтелектуального порушення. Встановлено, що формування індивідуального стилю у підлітків з інтелектуальними порушеннями здійснюється за такою стратегією, як і корекційнорозвивальна робота з урахуванням структури порушення, заснованої на формуванні свідомих, регульованих психічних функцій і методів. дії. Описано основні соціальні компетентності, потрібні підлітку для успішної соціалізації.

Ключові слова: соціальна компетентність, індивідуальний стиль діяльності, підлітки з інтелектуальними порушеннями, компенсація.

Статистика кількість переглядів477 кількість завантажень281