index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Валько Т.І. - Уявлення про сімейні стосунки як умова створення своєї власної сім’ї особами з інтелектуальними порушеннями

25.10.2020

Відомості про автора: Валько Тетяна Ігорівна, аспірантка кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Україна. У колі наукових інтересів проблема формування уявлень про сім’ю підлітків з інтелектуальними порушеннями.

Стаття присвячена актуальній проблемі формування уявлень про сім’ю старшокласників з легким ступенем інтелектуального порушеннями як важливої умови позитивного досвіду створення своєї власної родини. Проаналізовано та узагальнено праці вчених, у яких висвітлено цю проблему. Визначено, що недостатньо вивченим залишається післяшкільний етап соціалізації випускників спеціальних закладів освіти та їх реалізація як сім’янинів. Розроблено методику «Основні аспекти сімейного життя» з метою діагностики уявлень про сім’ю означеної категорії старшокласників. Виявлено суттєві особливості уявлень про сімейне життя в учнів з легким ступенем інтелектуального порушення. Наголошено, що повнота і точність уявлень про сімейне життя у підлітків та юнаків залежить не лише від рівня інтелектуального розвитку, але і від типу навчального закладу та обсягу і характеру взаємодії зі своїми батьками та родиною в цілому. У статті описано позитивні приклади реалізації у сімейному житті та батьківстві випускників закладу спеціальної освіти з інтелектуальними порушеннями. Визначено актуальні аспекти означеної проблеми. Доведено, що формування уявлень про сімейне життя в умовах закладу спеціальної освіти є важливою умовою позитивного досвіду створення своєї власної сім’ї особами з інтелектуальними порушеннями.

Ключові слова: старшокласники, випускники, інтелектуальне порушення, уявлення про сім’ю, заклад спеціальної освіти.