index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Чепурна Л.Г. - Внесок К.М. Турчинської у розвиток вітчизняної корекційної педагогіки

01.11.2020

Відомості про автора: Чепурна Людмила Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: становлення та розвиток навчальної книги для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Відомості про наявність друкованих статей. 1. Чепурна Л.Г. Тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття) // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: Вип.13 Кам’янецьПодільський, 2019. С.292-302. 2. Чепурна Л.Г. Розвиток корекційної складової змісту підручників для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 19.
Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: Вип. 37. Київ, 2019. С.135-141.

У статті розкрито життєвий і науково-творчий шлях відомого вченого-дефектолога, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри олігофренопедагогіки КДПІ імені О.М. Горького (нині – НПУ імені М.П. Драгоманова), ім’я якої відоме і за межами України – Клавдії Михайлівни Турчинської. Зазначено, що своєю плідною науковою діяльністю вона внесла значний вклад у становлення та розвиток вітчизняної дефектологічної науки та практики, створивши міцний фундамент для сучасної корекційної педагогіки. У статті прослідковується розвиток теорії психокорекційної педагогіки та тенденції становлення
системи корекційного навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку у ХХ столітті. Наголошено на актуальності впровадження професійно-трудового навчання у спеціальних школах для дітей з інтелектуальними порушеннями. Висвітлено хронологію її наукових досліджень. Визначені етапи наукового шляху К.М. Турчинської в галузі теорії і практики олігофренопедагогіки. З’ясовано науковопрактичну цінність її наукових досягнень та внесок у розвиток вітчизняної
спеціальної освіти. Представлено К.М. Турчинську як видатного вченого, яка виховала плеяду науковців-дефектологів, відданих своїй справі. Відзначено, що її наукова спадщина характеризується високим професіоналізмом та актуальністю на сучасному етапі.

Ключочові слова: К.М. Турчинська, олігофренопедагогіка, спеціальна освіта, професійно-трудове навчання, діти з інтелектуальними порушеннями, етапи.