index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Випуск №16 том 1 (2020)

Бєлова О.Б. - Детермінанти емоційної готовності дошкільників з порушеннями мовлення до шкільного навчання
Бєлова О.Б. - Детермінанти емоційної готовності дошкільників з порушеннями мовлення до шкільного навчання
Відомості про автора: Бєлова Олена, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик, Кам'янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. У колі наукових інтересів: проблема пізнавального та емоційного розвитку дітей з порушеннями мовле...
Бодарєва М.І. - Латентний компонент порушення як методична проблема логопедії
Бодарєва М.І. - Латентний компонент порушення як методична проблема логопедії
Відомості про автора: Бодарєва Марія, аспірантка спеціальності «Спеціальна освіта» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Суми, Україна. Коло наукових інтересів: проблема формування і корекції мовлення дітей з комплексними порушеннями засобами альтернативної і аугмента...
Гаврилова Н.С. - Методика формування правильної артикуляції фонеми [р]
Гаврилова Н.С. - Методика формування правильної артикуляції фонеми [р]
Відомості про автора: Гаврилова Наталія, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень артикуляційної моторики, ф...
Галецька Ю. - Дослідження сформованості навичок одягання у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення
Галецька Ю. - Дослідження сформованості навичок одягання у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення
Відомості про автора: Галецька Юлія, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Кам’янецьПодільський, Україна. У колі наукових інтересів: особливості організації навчально-виховної та корекційно-...
Галущенко В.І. - Особливості впровадження завдань з розвитку емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення в умовах карантину
Галущенко В.І. - Особливості впровадження завдань з розвитку емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення в умовах карантину
Відомості про автора: Галущенко Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, в.о.доцента кафедри дефектології та фізичноїреабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; практикуючий дефектолог-логопед СДНЗ №193. У колі інтересів: вп...
Глоба О.П., Вихованець Б.О. - Охоронно-педагогічний режим в інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами
Глоба О.П., Вихованець Б.О. - Охоронно-педагогічний режим в інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про авторів: Глоба Олександр, доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема раннього виявлення, профілактики і корекції порушен...
Горбенко С.Л., Василашко І.П. - Розвиток напрямів STEM-освіти в системі інклюзивного навчання
Горбенко С.Л., Василашко І.П. - Розвиток напрямів STEM-освіти в системі інклюзивного навчання
Відомості про автора: Горбенко Світлана, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник сектору науковометодичного забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема с...
Гордійчук О.Є. - Навчально-змістовий ресурс професійної пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: аналіз та адаптація
Гордійчук О.Є. - Навчально-змістовий ресурс професійної пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: аналіз та адаптація
Довідка про автора: Гордійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, експертка міжнародної програми розвитку інклюзивних с...
Івахненко А.А., Пущина І.В. - Види порушень мовленнєвої функції у пацієнтів після інсульту
Івахненко А.А., Пущина І.В. - Види порушень мовленнєвої функції у пацієнтів після інсульту
Відомості про авторів. Івахненко Анна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри спеціальної освіти Національного університету «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна. У колі наукових інтересів: проблема корекції порушень мовлення у постінсультних хворих у ранньому відновлювальному періоді,...
Кисличенко В.А. - Інтерактивна взаємодія логопеда з батьками у програмі логопедичного супроводу
Кисличенко В.А. - Інтерактивна взаємодія логопеда з батьками у програмі логопедичного супроводу
Відомості про автора: Кисличенко Вікторія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, Миколаїв, Україна. Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику: Кисличенко В.А. Логопедичний супровід сім'ї в у...
Константинів О.В. - Особливості розвитку навичок аудіювання у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
Константинів О.В. - Особливості розвитку навичок аудіювання у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
Відомості про автора: Оксана Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальнихметодик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У колі наукових інтересів професійно-трудове навчання дітей з особливими освітніми потребами та корек...
Кравченко І.В., Мороз Л.В., Стахова Л.Л. - Логоритміка в системі нейропсихологічної реабілітації після інсульту
Кравченко І.В., Мороз Л.В., Стахова Л.Л. - Логоритміка в системі нейропсихологічної реабілітації після інсульту
Відомості про автора: Кравченко Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри логопедії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна. Коло наукових інтересів: проблема впливу ігрової, зображувальної діяльності та логоритміки на розвиток мовлення осіб із порушен...
Кравченко О.О. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму
Кравченко О.О. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму
Відомості про автора: Кравченко Оксана, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освітиУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У колі наукових інтересів: система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими осві...
Ласточкіна О.В., Литвиненко В.А. - Особливості навчальної практики студентів-логопедів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Ласточкіна О.В., Литвиненко В.А. - Особливості навчальної практики студентів-логопедів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Відомості про авторів. Олена Володимирівна Ласточкіна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедіїСумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: питання корекції тяжких порушень мовлення осіб різного віку.  Вітал...
Лісова Л.І. - Характеристика труднощів у процесі обчислення арифметичних дій молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
Лісова Л.І. - Характеристика труднощів у процесі обчислення арифметичних дій молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення
Відомості про автора: Лісова Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри логопедії та спеціальних методикфакультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Україна. Відомості про наявність друкован...
Луцько К., Махлун В. - Домінуюча перцептивна діяльність та її вплив на формування мовлення дітей з особливими освітніми потребами
Луцько К., Махлун В. - Домінуюча перцептивна діяльність та її вплив на формування мовлення дітей з особливими освітніми потребами
Відомості про авторів: Луцько Катерина, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: дослідження активізації сенсорного розвитку ді...
Мартинчук О.В., Скрипник Т.В. - Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в україні як виклик сьогодення
Мартинчук О.В., Скрипник Т.В. - Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в україні як виклик сьогодення
Відомості про авторів: Мартинчук Олена, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна. Коло наукових інтересів: підготовка педагогів до професійної діяльності в інклюзивному освітньому с...
Міщенко М.С. - Теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт
Міщенко М.С. - Теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт
Відомості про автора: Міщенко Марина, магістр спеціальної освіти, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових інтересів: проблема відновлення мовлення у пацієнтів, які перенесли інсульт, подолання розлад...
Пахомова Н.Г., Губарь О.Г. - Особливості надання корекційнорозвиткових послуг підліткам з дизартрією в умовах логопедичного кабінету
Пахомова Н.Г., Губарь О.Г. - Особливості надання корекційнорозвиткових послуг підліткам з дизартрією в умовах логопедичного кабінету
Відомості про авторів: Пахомова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти ісоціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Короленка, Полтава, Україна. У колі наукових інтересів: мовленнєва підготовка дітей старшого ...
Прядко Л.О. - Особливості реалізації педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти
Прядко Л.О. - Особливості реалізації педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти
Відомості про автора: Прядко Любов Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти таменеджменту Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: реалізація інклюзивної освіти в Україні, диференційова...

УДК 376 (082)


ББК 74.30


А-43


Рецензенти:

 • О.В. Мартинчук -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та
  інклюзивної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
 • О.П. Глоба -  доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та ортопсихології Національного педагогічного університету імені Івана Драгоманова
 • О.В. Лобунець - доктор педагогічних наук, продесор, декан педагогічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Редакційна колегія

 • В. Бондар, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;
 • Ю. Бондаренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Н. Гаврилова, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Гаврилов, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);
 • В. Гладуш, доктор педагогічних наук, професор;
 • І. Демченко, доктор педагогічних наук, професор;
 • Т. Докучина, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • І. Івашкевич, кандидат психологічних наук, старший викладач;
 • В. Кляйн, доктор наук, доцент;
 • І. Кобель, доктор наук, доцент;
 • О. Константинів, кандидат педагогічних наук, старший викладач;
 • Е.М. Кулеша, доктор наук, професор;
 • Я. Лащік, доктор гуманітарних наук, професор;
 • І. Мартиненко, доктор психологічних наук, доцент;
 • О. Мартинчук, доктор педагогічних наук, професор;
 • С. Миронова, доктор педагогічних наук, професор;
 • В. Нечипоренко, доктор педагогічних наук, професор;
 • М. Панов, кандидат психологічних наук, доцент;
 • О. Позднякова, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Л. Руденко, доктор психологічних наук, професор;
 • В. Синьов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (науковий редактор);
 • Т. Скрипник, доктор педагогічних наук, професор;
 • Д. Супрун, доктор педагогічних наук, доцент;
 • М. Супрун, доктор педагогічних наук, професор;
 • А. Шевцов, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
 • М. Шеремет, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
 • С. Яковлева, доктор педагогічних наук, доцент.

Друкується за ухвалою Вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
(протокол № 4 від 25.06. 2020 року)


А-43 Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць:
вип. 16 том 1 / за ред. М.К. Шеремет. – Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В.,
2020. – 314 с.


ISSN 2413-2578


ICV 2018: 63.42


DOI 10.32626/2413-2578.2019-14


У збірнику висвітлюються питання спеціальної освіти, представлено широкий спектр
наукових пошуків та практичних доробок вітчизняних та закордонних дослідників. Показані
особливості організації та проведення навчально-виховної, корекційної-розвивальної та
реабілітаційної роботи з різними віковими групами дітей з особливими освітніми потребами як
в умовах закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, так і в процесі інклюзивного
навчання та сімейного виховання.


Збірник наукових праць включено до переліку наукометричних баз данних Index
Copernicus, Scholar Google.


ISSN 2413-2578


ICV 2018: 63.42


DOI 10.32626/2413-2578.2019-14


УДК 376 (082)


ББК 74.30