index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Галущенко В.І. - Особливості впровадження завдань з розвитку емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення в умовах карантину

14.10.2020

Відомості про автора: Галущенко Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, в.о.доцента кафедри дефектології та фізичної
реабілітації Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; практикуючий дефектолог-логопед СДНЗ №193. У колі інтересів: впровадження новітніх логотехнологій в корекційно-логопедичну роботу з дітьми за нозологіями, формування просодичної, емоційно-інтонаційної сторони мовлення з
дітьми с порушеннями психо-мовленнєвого та моторного розвитку.

Відомості про наявність друкованих статей надану тематику: 1. Галущенко В.І. Особливості темпової організації мовлення у дітей старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: зб. наук. Праць. Вип.37, том 1. 2012. С.78-84. 2. Галущенко В.І. Відтворення мелодичних малюнків інтонації дітьми зі стертою формою дизартріїМатеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми реабілітації»]. Одеса: Державний заклад «ПНПУ ім. К.Д. Ушинського», 2011. С.51-56. 3. Галущенко В.І. Співвіднесення тембрового забарвлення голосу для розпізнання емоційного стану у дітей зі стертою формою дизартрії. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серiя 19 Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: зб. наук. Праць. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип.11. 2008. С.42-45.

У статті підіймається питання пристосування до організації корекційного навчання та виховання в умовах карантину. Розглядається питання вдосконалення шляхів корекційно-логопедичної роботи з дітьми з порушеннями мовлення через розвиток таких важливих компонентів просодичної сторони мовлення, як емоційно-мімічні засоби, що у багатьох випадках є несформованими у дітей означеної патології. Визначається необхідність проведення дистанційної спеціальної корекційно -
розвиваючої роботи з дітьми, що мають мовленнєві порушення, спрямованої на розвиток емоційної сфери, емоційної лексики, що сприяє розвитку мімічної та артикуляційної моторики, формуванню усіх компонентів мовленнєвої діяльності, комунікативної компетентності та здатності до аналізу. Знайомство дітей з основними емоціями (за наочним матеріалом); розрізнення емоційних станів за схематичними зображеннями; відтворення заданого стану з використанням різних виразних засобів; розуміти свої почуття і почуттів інших людей і вміння відтворювати це; розвиток емпатії, почуття обов'язку; розширення уявлень дітей про емоції, розвинення і збагачення емоційної лексики; продовження знайомства дітей з піктограмами, розвинення пантомімічні і мімічні навичок. Відображено конспект дистанційного заняття з розвиту емоційної
лексики для сумісного ігрового відтворення батьків та дітей.


Ключові слова: дистанційне навчання, емоції, емоційна лексика, емоційно-мімічні засоби, діти з порушеннями мовлення, корекційнорозвиваюча робота.

Статистика кількість переглядів669 кількість завантажень466