index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Глоба О.П., Вихованець Б.О. - Охоронно-педагогічний режим в інклюзивному навчанні дітей з особливими освітніми потребами

14.10.2020

Відомості про авторів: Глоба Олександр, доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема раннього виявлення, профілактики і корекції порушень функцій опорно-рухового апарату у дітей і дорослих з використанням інноваційних технологій.

Вихованець Борис, аспірант кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна. У колі наукових інтересів: розробка та впровадження інноваційних технологій діагностики і корекції психофізичного стану у дітей і дорослих;

Відомості про наявність друкованих статей на дану тематику. Глоба О.П. (2017). Комплементарна реабілітологія: обмеження та можливості використання квантових технологій. Збірник наукових праць Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) за ред. В.М. Синьова, О.В. Гаврилова: Вип.9. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори- 2006. Глоба О.П. (2017). Інформаційна медицина та комплементарна реабілітологія: досвід і перспективи використання квантових технологій. Наукове видання за ред. В.А. Туманова, Б.Б. Івнєва, Т.П. Гарник. Київ. Глоба О.П., Медков І. В. (2016). Квантові технології в системі надання корекційно-реабілітаційних послуг. Збірник наукових праць. Херсон.

У статті розкриваються особливості впровадження інклюзивної моделі навчання в освітню систему України як частини Європейського освітнього простору. Науковці стверджують, що зміст, форми та методи навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами мають бути корекційно спрямованими, вони повинні не лише сприяти засвоєнню знань, умінь і навичок, формуванню поведінки, а й спрямовуватися на виправлення вад психофізичного розвитку. Дитина з особливими освітніми потребами потребує організованого чіткого, послідовного, зручного і щадного режиму, здатного полегшити дитині навантаження, створити оптимальні умови для прояву її активності, інтересу до навчання, працездатності,
створити атмосферу для бадьорого настрою, зберегти, відновити нервові сили дитини, заспокоїти її, сприяти загальному зміцненню організму. Вирішальною умовою інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами є створення інклюзивного простору, який, передусім, передбачає наявність спеціально підготовлених педагогів, спеціально підготовленого освітнього середовища, матеріально-технічного забезпечення. Результативність навчально-виховної, корекційно
реабілітаційної та лікувально-профілактичної роботи в інклюзивному закладі значною мірою залежить від координованості впливів на дітей з
особливими освітніми потребами усіх членів команди фахівців психологомедико-педагогічного супроводу. Важливе значення має також спеціально організований, індивідуально визначений режим контролю за станом здоров’я учнів інклюзивних закладів освіти, використання експрестехнологій ранньої діагностики і попередження хвороби на основі цілісного підходу до оцінки стану організму. Це повинно забезпечити тісну взаємодію фахівця і дитини, сприятиме скороченню термінів і вартості
обстеження та терапії, проведення системного динамічного контролю якості корекційно-реабілітаційних послуг, надання своєчасної допомоги та підвищення якості життя.


Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивно-ресурсні центри, корекційно-спрямоване виховання, охоронно-педагогічний режим, комплементарна реабілітологія.