index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Горбенко С.Л., Василашко І.П. - Розвиток напрямів STEM-освіти в системі інклюзивного навчання

14.10.2020

Відомості про автора: Горбенко Світлана, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник сектору науковометодичного забезпечення STEM-освіти відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, особливості організації та впровадження STEMосвіти у закладах освіти.

Василашко Ірина, завідувач сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Київ, Україна. У колі наукових інтересів: проблема соціалізації молоді, інноваційних методів діяльності педагогічних працівників, особливості організації та впровадження STEM-освіти у закладах освіти.

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику: 1. Патрикеєва О.О., Лозова О.В., Горбенко С.Л. Організація STEM-навчання у закладах освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. Вип.91. С. 109-115. 2. Патрикеєва О.О., Василашко І.П., Горбенко С.Л., Лозова О.В., Буркіна Н.С. STEM-освіта 2019-2020. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2019/2020 навчальному році. Управління освітою. Київ:
Видавництво «Шкільний світ», 2019. № 10 (419). С. 12 - 22. 3. Патрикеєва О.О.,
Василашко І.П., Лозова О.В., Горбенко С.Л. Упровадження STEMосвіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України: методичний аспект. Рідна школа. 2017. № 9-10 (вересень-жовтень). С. 93-98.

У статті розкрито особливості впровадження напрямів STEM-освіти для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. Використання вчителем провідного принципу STEM-освіти – інтеграції (міжпредметної, трандисциплінарної)
– дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу, застосовувати сучасні технології під час навчання з метою формування компетентностей якісно нового рівня. Відкриття STEM-лабораторії/центру надаватимуть освіті наукове спрямування на принципах диференційованого та індивідуального підходів до навчання з урахуванням віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров»я дітей та молоді. Невід’ємною складовою організаційно-методичної роботи закладів, що запроваджують інклюзивну освіту, є участь у діяльності Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру. Для педагогів та учнів з ООП це додатковий навчально-методичний ресурс для ров’язання проблем упровадження STEM-освіти. Обґрунтовано актуальність розвитку STEM-освіти, визначено зміст інклюзивно-компетентнісної моделі STEM-навчання, окреслено організаційно-педагогічні умови ефективної соціалізації дітей та молоді з особливими освітніми потребами.


Ключові слова: STEM-навчання; інклюзія, організаційна та навчально-методична робота; STEM-лабораторії/центри;  інформаційне забезпечення.