index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Гордійчук О.Є. - Навчально-змістовий ресурс професійної пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: аналіз та адаптація

14.10.2020

Довідка про автора: Гордійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкової освіти, факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, експертка міжнародної програми розвитку інклюзивних спільнот, що реалізується за підтримки International Association for Community Development (IACD) – глобальної організації, акредитованої ООН, Чернівці, Україна. У колі
наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до інклюзивного навчання учнів.

Автором статті здійснено аналіз теоретико-практичного аспекту професійної підготовки щодо формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів. Проаналізовано нормативну частину навчальних планів і
з'ясовано систему підготовки студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» в Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» щодо циклів: загальної підготовки і професійної підготовки, обов'язкових навчальних дисциплін та дисциплін професійної підготовки студентів. Виокремлено та охарактеризовано діючий навчально-змістовий ресурс на потенційні
можливості щодо забезпечення студентів професійною компетентністю задля інклюзивного навчання учнів. Запропоновано адаптувати зміст програм обов’язкових навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору в контексті предмету експериментального дослідження. Зроблено висновок про необхідність оптимізації професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів, з метою здобуття професійних знань, набуття відповідних професійно-значущих якостей та практичної підготовки задля виконання розширеного спектру функцій вчителя інклюзивного класу.


Ключові слова: аналіз, адаптація, навчально-змістовий ресурс, професійна пiдготовка майбутнього вчителя початкової школи до
інклюзивного навчання учнів.