index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Кравченко О.О. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму

15.10.2020

Відомості про автора: Кравченко Оксана, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У колі наукових інтересів: система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами засобами інклюзивного туризму.

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику: 1. Енциклопедія інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму / Лепський В.В., Безлюдний О.І., Коляда Н.М., Кравченко О.О. та ін. МОЗ України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц-ї експертизи ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2019. 562 с. 2. Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології: монографія / Колектив авторів. Вінниця, 2018. 200 с. 3. Безлюдний О.І., Кравченко О.О., Войтовська А.І. Навчально-реабілітаційний та соціально-виховний супровід студентів з обмеженнями життєдіяльності / Безлюдний О.І., Кравченко О.О., Войтовська А.І. // Народна освіта. Випуск №2(38), 2019. 4. Кучер Г.М., Кравченко О.О. Інклюзивний соціально-реабілітаційний туризм як складова соціальної роботи у громаді (на прикладі м. Умань) / Г.М. Кучер, О.О. Кравченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук. пр. / Ред.кол. : Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. Випуск 2 (45).

У плані дослідження теоретичних засад соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю засобами інклюзивного туризму міждисциплінарний підхід дозволяє синтезувати теорії інноваційних процесів із різних наукових сфер для моделювання інноваційних інклюзивних процесів і розробки інтегративних технологій соціальної інтеграції та соціалізації людей з інвалідністю. Такі міждисциплінарні дослідження спрямовані на пошук шляхів застосування теоретичних концепцій, розв’язання практичних проблем інклюзивної освіти, її соціально-психологічного компонента, отримання конкретних результатів у практиці інноваційної діяльності закладів освіти. У процесі міждисциплінарного синтезу потребують розв’язання
питання дифузії в освітню інклюзію понять, концепцій, моделей, принципів, методів, онтологічних уявлень з інших наукових галузей (інклюзія, туризм, соціальна робота, педагогіка, соціальна педагогіка, психологія, краєзнавство, реабілітаційна географія, медична реабілітація тощо), доцільності й правомірності їх застосування для розробки інноваційних теорій і технологій соціально-психологічної реабілітації.

Ключові слова: інклюзія, соціально-психологічна реабілітація, особливі освітні потреби, міждисциплінарний підхід.