index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Ласточкіна О.В., Литвиненко В.А. - Особливості навчальної практики студентів-логопедів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

16.10.2020

Відомості про авторів. Олена Володимирівна Ласточкіна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: питання корекції тяжких
порушень мовлення осіб різного віку. 

Віталіна Анатолівна Литвиненко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна. У колі наукових інтересів: застосування арт-технологій в корекційній та реабілітаційній роботі з особами, що мають мовленнєві порушення.

Навчальна спеціальна (логопедична) практика студентів напряму підготовки «Спеціальна освіта. Логопедія» є першою сходинкою основного процесу підготовки кваліфікованих кадрів у системі спеціальної освіти. Вона збагачує теоретичну підготовку студентів, закладає функціональні основи професійних умінь та навичок у майбутніх фахівців-логопедів для корекційної та навчально-виховної роботи з особами, які мають порушення мовлення різного ґенезу.

Процес навчальної логопедичної практики студентів-логопедів СумДПУ імені А.С. Макаренка відбувається на базі масових та спеціальних дошкільних навчальних закладів, масових та спеціальних загальноосвітніх шкіл, а також медичних закладів і реабілітаційних установ міста Суми, де організовано посади вихователів логопедичних груп, вчителів-логопедів та логопедів. Процес навчальної практики починається настановною конференцією; далі, протягом чотирьох тижнів, триває пасивна робота на навчальних базах (знайомство з фахівцями та колективами дітей, підлітків, дорослих із порушеним мовленням первинного та вторинного ґенезу; вивчення переліку та змісту документообігу; спостереження та аналіз особливостей системи корекційного процесу (прийоми, методи, засоби; етапи логокорекції), що здійснюється логопедами та іншими фахівцями навчальних баз); завершується практика звітною конференцією, де студенти презентують доповіді за результатами навчання.

Ключові слова: навчальна практика, фахові бази, документообіг, логокорекційний процес, настановна конференція, звітна конференція.

Статистика кількість переглядів407 кількість завантажень206