index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Мартинчук О.В., Скрипник Т.В. - Потреба у концептуалізації понять інклюзивної освіти в україні як виклик сьогодення

20.10.2020

Відомості про авторів: Мартинчук Олена, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна. Коло наукових інтересів: підготовка педагогів до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі, якість інклюзивної освіти.

Скрипник Тетяна, доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна. Коло наукових інтересів: стандарти психолого-педагогічного супроводу
дітей з особливими потребами міждисциплінарною командою, системна допомога дітям з аутизмом.
 

Відомості про наявність друкованих статей у загальнодержавних та міжнародних базах даних на дану тематику: 1. Мартинчук О.В. (2018). Підготовка фахівців у галузі спеціальної освіти: нові підходи. Особлива дитина: навчання і виховання: науковий, навчальний, інформаційний журнал, 1, 14-28. 2. Мартинчук О.В. (2018). Актуалізація проблеми підготовки фахівців зі спеціальної освіти до діяльності в інклюзивному освітньому просторі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: збірник наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 35, 74-83. 3. Мартинчук О.В. (2018). Професійна діяльність спеціальних педагогів інклюзивних закладів освіти у країнах з високим рівнем розвитку освітніх систем (на прикладі Великобританії, Фінляндії та Ізраїлю). Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць / за ред. О.В. Гаврилова, В.М. Синьова. Вип.12. Кам’янець-Подільський: ПП Медобори-2006, С.188-201. 4. Скрипник Т.В. (2019). Специфіка реалізації міждисциплінарного командного супроводу в інклюзивному освітньому середовищі України. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки), 14, 302-313.

Статтю присвячено питанню необхідності системного перегляду низки термінів та понять, наявних в українській нормативно-правовій базі з інклюзивної освіти, а також розробленню відповідного тезаурусу, що характеризується внутрішньою узгодженістю термінів та їх відповідністю міжнародним нормам. Незважаючи на те, що неодноразово і вітчизняні, і міжнародні
експерти наголошували на невідповідності та суперечливості нормативноправового забезпечення інклюзивного навчання в Україні, досі не здійснено системного перегляду термінологічної визначеності необхідних понять, досягнення їх внутрішньої узгодженості та відповідності міжнародним нормам. Здійснений нами аналіз законодавчої бази з інклюзивної освіти за 10 років (2010-2019) дав змогу дійти висновку щодо наявності таких груп недоліків, як брак наріжних для інклюзивного процесу понять (
ціль інклюзивного навчання; SMART-ціль як серцевина індивідуальної програми розвитку; створення інклюзивного освітнього
середовища на рівні усього закладу освіти
); нерозкритий зміст понять (інклюзивне освітнє середовище; якісна інклюзивна освіта, наступність, партнерство); поняття з викривленим щодо міжнародних норм змістом (послуги, команда супроводу, потенційні можливості, потреби, моніторинг). Тому наразі необхідним є здійснення концептуалізації понять з інклюзивної освіти, а саме: перегляд, переосмислення, уточнення змісту тих чи інших дефініцій, приведення неорганізованих знань у систему. Такий напрям роботи, на наш розсуд, уможливить: дієвий вплив на суспільну свідомість, підвищення рівня інклюзивної компетентності освітян, що реалізовуватиметься у їхній практиці послідовного впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти.

Ключові слова: концептуалізація, інклюзивна освіта, законодавча база.

Статистика кількість переглядів573 кількість завантажень357
Ще статті цього автора