index copernicus
+38 (03849) 2-70-64

Міщенко М.С. - Теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт

21.10.2020

Відомості про автора: Міщенко Марина, магістр спеціальної освіти, викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна. У колі наукових інтересів: проблема відновлення мовлення у пацієнтів, які перенесли інсульт, подолання розладів комунікації у дорослих з афазією.

У статті аналізуються та виносяться на розгляд теоретичні аспекти відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт. Розглянуто загальну статистику виникнення інсультів в Україні, світі та констатовано тенденції до його «омолодження». Досліджено на теоретичному рівні класичні, рідкісні та сучасні етіологічні фактори виникнення інсультів у молодих людей, а
також проаналізовано основні та змішані форми афазії, їх вплив на комунікацію особистості. Автором виділено провідні ознаки порушеної комунікації у пацієнтів з афазією, що перенесли інсульт та визначено основні наслідки до яких можуть призводити ці розлади (десоціалізація та рекомунікація). Для подолання зазначених явищ логопеду потрібно не лише працювати над відновленням мовлення, але й виступати активним суб’єктом у процесі подолання десоціалізації та рекомунікації, шляхом
налагодження функції комунікації, що зазнала розпаду. Обґрунтовано подальшу необхідність у вивченні питання відновлення комунікації у дорослих з афазією, що перенесли інсульт та створення нових підходів.

Ключові слова: афазія, комунікація, інсульт, десоціалізація, рекомунікація.